MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ


 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov


Platby v MŠ


Od 1. 9. 2022  školné  činí 700,- Kč na měsíc

Stravné od 1. 2. 2023:

při celodenní docházce denně: 45,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti do 6 let

přesnídávka: 10,- Kč           8,- až 15,- Kč

oběd: 21,- Kč                   17,- až 36,- Kč

svačina: 10,- Kč                  8,- až 15,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč      4,- až 8,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 49,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti 7-10 let

přesnídávka: 11,- Kč            9,- až 20,- Kč

oběd: 23,- Kč                       20,- až 47,- Kč

svačina: 11,- Kč                      8,- až 16,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč        4,- až 8,- Kč

 


Aktivity a činnosti březen 2023


  • Ve středu 1. 3. 2023  v 8.30 - 10.00 hod.

navštíví předškoláci 1. třídy na ZŠ Dvořákův okruh, seznámí se s prostředím školy, výukou…

  • Ve čtvrtek 9. 3. 2023 V 10.00 hod.

navštíví Koťata knihovnu na Jiráskové ulici a seznámí se s prostředím

  • V úterý, 14. 3. 2023 v 8.30 hod. Divadlo pohádka - Sandra Riedlová Brno

            O zajíčkovi  - vstupné 80,- Kč

  • V úterý 21. 3. 2023 v 9.30 hod.  KOŤATA  - vzdělávací pořad M. Bodešínského

            Včelky a jaro - seznámení se životem včel, užitkem, významem pro přírodu i lidstvo

            praktická výroba svíček ze včelího vosku

            vstupné  20,- Kč

         

  • Ve středu 22. 3. 2023 od 13.00 do 16.00 hod.

proběhne na všech mateřských školách zápis pro náhradní MŠ v době letních prázdnin. Rodiče předají žádosti do příslušných požadovaných MŠ. Podrobný rozpis se všemi informacemi na nástěnkách v mateřské škole spolu s požadovanými dokumenty pro zápis.

 

  • Ve středu, 29. 3. 2023 V 9.00 hod. – 10.30 hod

navštíví předškoláci 1. třídy na ZŠ Smetanův okruh, seznámí se s prostředím školy, výukou…

 

  • Ve čtvrtek, 30. 3. 2023 V 15.15 hod.

proběhnou ve třídě Koťátek pro rodiče a děti, které půjdou v září 2023 do 1. třídy ZŠ „Hrátky s písmenky a matematikou“

(ukázka čtenářské a matematické gramotnosti) s p. učitelkami

z 1. tříd ZŠ Janáčkovo náměstí. Přímo v praxi si se svými dětmi

vyzkoušíte výukové metody dané školy.

Také dostanete informace k zápisu do ZŠ, školní zralost, připravenost…

Těšíme se na vás.

  • MÁMO, TÁTO, POJĎ NÁM ČÍST 30. 3. a 31. 3. 2023

Ve čtvrtek, 30. 3. a v pátek 31. 3. 2023 od 9.00 hod. proběhne ve třídě broučků čtenářská dílna s rodiči. Bližší info vyvěšeno u třídy BROUČKŮ.

 

 

 


Přijetí dětí na prázdniny 2023 z jiných MŠ


Informuji rodiče, kteří se dostavili k zápisu dne 22. 3. 2023 do naší MŠ z jiných MŠ, že všechny žádosti toho dne podané byly kladně vyřízeny.

viz  Rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz


Poslední fotografie