MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ


 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov


Vítáme vás v novém školním roce 2021/2022


Milé děti, milí rodiče, těšíme se na vás. Veškeré informace ke třídám  a k umístění dětí máte na nástěnkách při vstupu do MŠ.

Pravidla pro vstup dětí do MŠ se nemění. Pokračujeme ve stávájícím režimu.

PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1. 9. 2021

VSTUP DO BUDOVY, PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

 • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí, studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Do budovy mateřské školy vstupujte jednotlivě, neshromažďujte se v šatnách ve větším počtu.
 • Používejte ochranný prostředek dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd ČR.
 • U vchodu do budovy využívejte desinfekci.

OCHRANA ZDRAVÍ, PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ:

 • Děti v MŠ se netestují.
 • Děti nemusí nosit roušky/respirátory/.
 • Do mateřské školy mohou docházet pouze zdravé děti. Pokud dítě není zdravé (zvýšená teplota nad 37 °C, projevy respiračního onemocnění, únava, ztráta čichu, chuti, produkce hlenu, dušnost, průjmové onemocnění, bolest hlavy, bolest krku atd.), kontaktujte svého dětského lékaře.
 • V případě onemocnění dítěte navštivte lékaře a sdělte nám informaci o nemoci dítěte.
 • Při zjištění příznaků infekčního onemocnění je nutné volit tento postup:
 • Jestliže jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, dítě není vpuštěno do třídy a zákonný zástupce s dítětem odchází z budovy.
 • Jestliže se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole, dítě je umístěno do samostatné místnosti tak, aby bylo izolováno od ostatních dětí. Mateřská škola současně informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte.

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ:

 • V případě, že jste se vrátili ze země, která má vysoké nebo extrémně vysoké riziko nákazy, jste povinni dodržovat aktuálně platná opatření MZd ČR. Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování. Pro mateřské školy se uplatňují tato pravidla:
 • Při návratu ze země s vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dnů nebude umožněna osobní přítomnost dítěte na vzdělávání.
 • Při návratu ze země s extrémně vysokým rizikem nákazy nebude umožněna osobní přítomnost dítěte na vzdělávání po dobu 14 dnů.
 • O návratu z rizikových zemí informujte učitelky v dané třídě.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření mateřské školy, stanoví ředitelka mateřské školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

V Krnově dne 30. 8. 2021 Bc. Kopečková Jitka


ČTVRTEK 30. 9. 2021 v 9.30 - 11.00 hod.


Broučci a Koťata se půjdou podívat na fotbalový stadion v rámci Dne otevřených dveří. Čekají je různé soutěže s fotbalovou tematikou a malá odměna.


PONDĚLÍ 20. 9. 2021 Divadélko Kašpárkův svět


V pondělí 20.9. 2021 přijede do školky divadlo, pohádka ,,O ševci Matesovi". Začátek v 8:30 hod.

Vybíráme 50 kč.


Rodičovská kavárna 4.10. 2021


Milí rodiče, 

srdečně Vás zveme na rodičovskou kavárnu 4.října od 17. hodin s Mgr. Jiřím Haldou. Přednáška se koná v salonku minoritského konventu. Kapacita je však omezená, nutná je rezervace místa předem prostřednictvím sms na tel. 775 982 422 nebo písemně na email klubrodicu.zsjn@gmail.com

Téma: Předpubertální období (dětí) a jak se nezbláznit (rodiče).


Poslední fotografie