MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ


 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov


Platby v MŠ


Od 1. 9. 2022  školné  činí 700,- Kč na měsíc

Stravné:

při celodenní docházce denně: 40,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti do 6 let

přesnídávka: 9,- Kč           8,- až 11,- Kč

oběd: 19,- Kč                   17,- až 30,- Kč

svačina: 8,- Kč                  8,- až 11,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč      4,- až 6,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 44,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti 7-10 let

přesnídávka: 10,- Kč            9,- až 15,- Kč

oběd: 21,- Kč                       20,- až 39,- Kč

svačina: 9,- Kč                      8,- až 12,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč        4,- až 6,- Kč

Celé směrnice v oddíle Úřední deska.


Aktivity listopad 2022


  • Ve středu 2. 11. 2022 navštíví Broučci kroužek DINO

Budou mít podzimní Halloweenské tvoření.

Vstupné 60,- Kč

 

 

  • V pondělí 21. 11. 2022 navštíví KOŤATA kroužek DINO

Budou mít ještě podzimní Halloweenské tvoření.

Vstupné 60,- Kč

 

 

  • VE STŘEDU 23. 11. 2022 v 10.00 hod.

navštíví třída MOTÝLCI, KOŤATA a BROUČCI – SVČ KRNOV,

kde shlédnou pohádku VODNÍKOVA HANIČKA – hranou loutkářským souborem KRNOVÁČEK. Odjezd od MŠ v 9.30 hod., vracíme se na oběd.

Vstupné 30,- Kč

 

 

  • V pondělí 28. 11. 2022 navštíví Broučci kroužek DINO

Budou mít již vánoční tvoření.

Vstupné 60,- Kč

 

 

  • 30.11. 2022 v 9.15 hod. divadlo SMÍŠEK v MŠ

Děti shlédnou pohádku: PEKELNĚ ROHATÁ POHÁDKA

Cena 45,- Kč

 

 

 


Plavání


Vážení rodiče – zájemci o plavání.

Jelikož máme přihlášených jen asi 12 dětí z celé MŠ, nenaplnili bychom kapacitu kurzu a finančně by to bylo velmi nákladné.

Budeme informováni, zda by bylo možné se přiřadit k některé jiné MŠ a kurz by proběhl až v jarních měsících. Současný termín se ruší a po sdělení Plavecké školy vás budeme ihned informovat.


Poslední fotografie