MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ


 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov


Informace zahrada MŠ


Zahrada mateřské školy je uzavřena pro veřejnost do 30.června 2020.

Případné otevření od 1.7. 2020 bude možné až dle aktuální epidemiologické situace. Bude upřesněno.


informace - platby


Prosím rodiče, aby po dobu uzavření MŠ nezasílali platby školné a stravné. Pokud dítě nebude navštěvovat mateřskou školu do 30.6. 2020, školné nebude hrazeno vůbec. 

Duben - školné a stravné 0,- Kč

Květen - školné 263,- Kč, stravné dle docházky dítěte. 

Červen - školné 500,- Kč, stravné dle docházky dítěte.


Prázdninový provoz MŠ


Mateřská škola je uzavřena od 13.7. do 14.8. 2020

Prázdninový provoz všech mateřských škol viz příloha


Pravidla a provozní podmínky MŠ v době COVID-19


Pravidla jsou ke stažení viz příloha, prosím o důkladné seznámení s textem.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení viz příloha

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Rodiče vstupují s dětmi pouze do šatny, po převléknutí předávají dítě zaměstnankyni školy, která jej odvede do jeho třídy.


Otevření MŠ od 18.5. 2020


Dle usnesení Rady města č. 1424/35/RM/2020, je schválena možnost přítomnosti dětí v mateřských školách, zřizovaných městem Krnov, od 18. 05. 2020 v souladu s doporučeními MŠMT resp. MZ, při dodržení potřebných hygienických podmínek.


Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2020-2021


Seznam přijatých dětí najdete na úřední desce.

Přijaty děti pod registračním číslem  1 - 27.


Obědy do škol 4


Informujeme rodiče o možnosti využití projektu ,,Obědy do škol 4"

Rozhodné období je červen až září 2020 a leden 2021.

Podrobnosti viz plakát.


Fotografování 4.6. 2020


Všechny děti zveme 4.června ve čtvrtek v 9:00hod. na společné fotografování jednotlivých tříd. 

Cena fotografie 60,-Kč.

Těšíme se na Vás :)


Poslední fotografie