MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Uzavření MŠ


MATEŘSKÁ ŠKOLA

JE OD 17. 3. 2020

AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

Z DŮVODU COVID-19


Žádost o ošetřovné


Potvrzení - Žádost o ošetřovné, ředitelka zašle rodičům na e-mail.

Kdo budete toto potvrzení potřebovat, zašlete sms na mobil 736 402 572 s vaší e-mailovou adresou a jménem dítěte.

V příloze vám přijde potvrzená žádost.


Opatření ředitelky MŠ - omezení provozu


Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál,

příspěvková organizace

Č.j: 1437/2020

 

Opatření ředitelky školy v souvislosti s výskytem koronaviru

 

Na základě doporučení MŠMT číslo jednací MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020

„ ….doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy

 

projednala ředitelka školy se zřizovatelem a ostatními ředitelkami krnovských mateřských škol mimořádnou situaci a přijímá

s účinností od 16.března 2020 tato opatření k zajištění provozu školy:

 

1. Provoz školy bude zajišťován po dobu nezbytně nutnou, a to až do odvolání, v omezeném režimu.

 

2. Vzdělávání dětí ve škole bude umožněno pouze dětem pracujících rodičů, kteří nemají možnost zajištění dohledu nad svými dětmi jinou osobou.

 

3. Děti rodičů nezaměstnaných a na mateřské dovolené nebudou do školy docházet.

 

4. Úplata za vzdělávání bude pro nepřítomné děti stanovena poměrně, a to vzhledem ke skutečné délce omezení provozu školy.

 

5. Po nezbytně nutnou dobu jsou také zrušeny veškeré návštěvy jiných zařízení / kluziště, kino, divadlo/, společné akce s rodiči i odpolední zájmové aktivity a také návštěvy jiných osob v naší škole.

 

6. Toto opatření se vztahuje i na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

 

V Krnově 12.3.2020                                           Bc. Kopečková Jitka

                                                                                 ředitelka školy


Upozornění COVID-19


Vážení rodiče, 
vzhledem k vzniklé epidemiologické situaci, spojené s nákazou koronavirem COVID-19, vás tímto žádám o dodržení 14-ti denní domácí karantény u dětí, pokud jste již navštívili rizikové oblasti Itálie nebo další rizikové lokality aktuálně zveřejňované. 


Do MŠ pouze zdravé děti


Upozorňujeme rodiče,

že dítě, které bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění, nebude moci navštěvovat MŠ (v souvislosti s epidemiologickou situací a vyhlášeným opatřením MZ).


Poslední fotografie