MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ


 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov


Platby v MŠ


Od 1. 9. 2022  školné  činí 700,- Kč na měsíc

Stravné od 1. 2. 2023:

při celodenní docházce denně: 45,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti do 6 let

přesnídávka: 10,- Kč           8,- až 15,- Kč

oběd: 21,- Kč                   17,- až 36,- Kč

svačina: 10,- Kč                  8,- až 15,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč      4,- až 8,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 49,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti 7-10 let

přesnídávka: 11,- Kč            9,- až 20,- Kč

oběd: 23,- Kč                       20,- až 47,- Kč

svačina: 11,- Kč                      8,- až 16,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč        4,- až 8,- Kč

 


Chceme naši školu rozvíjet ke kvalitě


Společně s městem Krnovem je našim cílem zjistit, jaký pohled mají nejen rodičové a zákonní zástupci, ale i pedagogové a vedení škol na oblast školství.

Proto se naše mateřská škola zúčastní dotazníkového šetření (viz příloha), abychom mohli zajistit kvalitní vzdělání Vašim dětem.


Plavání pro předškoláky


Plavání pro předškolní děti – dle zájmu rodičů - není povinné

Plavání pro předškolní děti pro rok 2023/2024

se bude konat v následujících termínech:

vždy ve středu: 21/2, 6/3,20/3, 3/4, 17/4, 15/5, 29/5, 12/6. Pouze 8 lekcí.

Plavání bude probíhat pod vedením instruktorů plavání a po tuto dobu budou zodpovídat tyto osoby za bezpečnost dětí - vždy od 8.30 hod - do 9.30 hod.

 • pořádá: Plavecká škola, ing. Petrík Josef
 • realizované: krytý bazén, Městské lázně Krnov
 • odchod z MŠ: V 8.00 hod.

Děti budou mít s sebou:

 • batůžek na záda
 • plavky
 • ručník
 • čepici - vhodné zejména pro děti s dlouhými vlasy, děti s krátkými vlasy čepici mít nemusí
 • malé pitíčko (nedávejte dětem s sebou svačinu)

Děti nesmí mít na sobě žádné řetízky – zlato apod.

ČÁSTKA ZA KURZ BUDE 650,- Kč dle počtu PŘIHLÁŠENÝCH dětí a NÁJMU BAZÉNU.

 


Platba školné


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání schválené zřizovatelem dle Usnesení 37. schůze Rady města Krnova, konané dne 8. 4. 2024, číslo usnesení 1659/37/RM/2024

pro školní rok 2024/2025 takto:

 

 

neomezená celodenní docházka

800,- Kč


Aktivity a činnosti květen 2024


 • Zahrada Mateřské školy Krnov je od 1. 5. 2024 zpřístupněna pro veřejnost. Otevírací doba: pondělí až pátek - 16.30 až 19.00 hodin, soboty, neděle a svátky - 15.00 až 19.00 hodin. Zahrada může být uzavřena z důvodu špatného počasí.

 

 • V pondělí, 6. května 2024 V 15.15 hod. - MOTÝLCI

Zveme rodiče na besídku na téma „ O třech prasátkách“

 

 • V úterý, 7. května 2024 se koná od 10.00 do 16.00 hod.

zápis do mateřské školy. Podrobnější informace na webu MŠ – viz zápis.

 

S hudební pohádkou „BRÉMŠTÍ CIRKUSANTI“

Vstupné 55,- Kč - hrazeno ze SRPŠ

 

 • 13. 5. 2024 v pondělí a ještě také 20. 5. 2024 budeme distribucí ČEZu odpojeni celý den od elektrického proudu. MŠ bude celý den v provozu, ale v omezeném režimu. Teplá strava zajištěna, budeme vařit pouze na plynu, ale nepojedou nám žádné elektrické stroje.

Prosím proto rodiče, pokud máte možnost ponechat si své dítě doma, případně si jej vyzvednout po obědě, tímto nám pomůžete s organizací provozu. Moc děkuji za pochopení.

 

 • 14. května 2024 v úterý v 10.00 hod. ZUŠ Drahomíra Malovaného – v divadle „ZUŠKA DĚTEM“ Koťata, Motýlci a Broučci

Vstupné 50,- Kč – hrazeno ze SRPŠ

Představení v divadle Krnov – ZUŠ představí své zájmové aktivity.

 

 • V úterý, 14. května 2024 od 14.30 hod. - BROUČCI

Zveme vás na tvořivou dílničku – nejen pro maminky.

 

 • Plavání KOŤATA

vždy ve středu: 15/5, 29/5.

 

 • Ve čtvrtek, 16. května 2024 V 15.15 hod. - KOŤATA

Zveme rodiče na zábavné odpoledne na téma „MILÉ HRÁTKY S NAŠIMI KOŤÁTKY“

 

 • Ve čtvrtek 16. 5. 2024 dopoledne nás navštíví HASIČI, zkusíme si s nimi opuštění budovy, seznámíme se na zahradě s jejich technikou, výbavou, budeme si moci prohlédnout hasičská auta apod.

 

 • Ve středu 22. května 2024 V 10.45 hod. – KOŤATA

předškoláčci - navštívíme novou ZUŠ. Je pro nás připraven hudební vzdělávací pořad pro děti – První krůčky k umění pod názvem „O MALÉ ČARODĚJNICI“

VSTUPNÉ 50,- KČ.  hrazeno ze SRPŠ.

 

 • VE STŘEDU, 29. 5. 2024 odpoledne oslavíme společně s rodiči Den dětí – tentokrát – s Pavlem Novákem s pořadem „ZÁBAVNÁ ŠKOLKA S PÍSNIČKAMI“              od 15.30 hod. na školní zahradě. Čeká nás odpoledne plné zábavy, tance a soutěží, opékání špekáčků a také cukrová vata.

V případě nepříznivého počasí se přesuneme do tělocvičny SPgŠ.

 

 

 


Volná místa pro 3 leté děti


Vážení rodiče, naše mateřská škola ještě může přijmout 3-leté děti v  novém školním roce 2024/2025.


Poslední fotografie