MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ


 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov


Informace zahrada MŠ


Zahrada mateřské školy je uzavřena pro veřejnost do 9. července 2020.

Otevření zahrady pro veřejnost bude možné nejdříve od 10. 7. 2020 - v pátek od 16.30 hod. - do 19.00 hod.

Provoz pak - všední dny - od 16 - 19 hod., svátky a  víkendy od 15 - 19 hod. 

 


informace - platby


Prosím rodiče, aby po dobu uzavření MŠ nezasílali platby školné a stravné. Pokud dítě nebude navštěvovat mateřskou školu do 30. 6. 2020, školné nebude hrazeno vůbec. 

Duben - školné a stravné 0,- Kč

Květen - školné 263,- Kč, stravné dle docházky dítěte. 

Červen - školné 500,- Kč, stravné dle docházky dítěte.


Prázdninový provoz MŠ


Mateřská škola je uzavřena od 13.7. do 14.8. 2020

Prázdninový provoz všech mateřských škol viz příloha


Pravidla a provozní podmínky MŠ v době COVID-19


Pravidla jsou ke stažení viz příloha, prosím o důkladné seznámení s textem.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení viz příloha

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Rodiče vstupují s dětmi pouze do šatny, po převléknutí předávají dítě zaměstnankyni školy, která jej odvede do jeho třídy.


Otevření MŠ od 18.5. 2020


Dle usnesení Rady města č. 1424/35/RM/2020, je schválena možnost přítomnosti dětí v mateřských školách, zřizovaných městem Krnov, od 18. 05. 2020 v souladu s doporučeními MŠMT resp. MZ, při dodržení potřebných hygienických podmínek.


Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2020-2021


Seznam přijatých dětí najdete na úřední desce.

Přijaty děti pod registračním číslem  1 - 27.


Obědy do škol 4


Informujeme rodiče o možnosti využití projektu ,,Obědy do škol 4"

Rozhodné období je červen až září 2020 a leden 2021.

Podrobnosti viz plakát.


Aktivity a činnosti ČERVEN 2020


  • Ve středu, 3. června 2020 dopoledne oslavíme Den dětí – tentokrát – s názvem „Kouzelnými vrátky pospěš s námi do pohádky“.

Budeme si hrát, soutěžit, tancovat a dovádět s pohádkovými bytostmi.

Děti mohou přijít v pohádkových maskách.

 

  • Ve čtvrtek, 4. června 2020 proběhne od 9.00 na školní zahradě společné fotografování dětí jednotlivých tříd.

Cena fotografie 60,- Kč 

 

  • Ve středu, 17. června 2020 v 9.00 hod. přijede k nám divadlo Kašpárkův svět s pohádkou KAŠPÁREK A ČARODĚJ.

Vstupné 50,- Kč

 

  • V úterý, 16. 6. nebo ve čtvrtek 18. 6. 2020 – OD 16.00 HOD. dle počasí – ještě bude včas upřesněno

proběhne rozloučení s předškolními dětmi s akcí –

Pasování školáčků – na školní zahradě MŠ.

Společně si s dětmi a rodiči zasoutěžíme, děti budou pasovány na školáčky – s překvapením a opečeme buřtíky (přinesete si občerstvení své).

Těšíme se, že si tento velký rozlučkový den všichni užijeme.


Prázdninový provoz MŠ


Od 13. 7.  2020 do 14. 8. 2020 MŠ uzavřena – LETNÍ PRÁZDNINY.

Od 17. 8. 2020 opět MŠ v provozu.


Uzavření MŠ v pátek 26. 6. 2020


Mateřská škola bude v pátek 26. 6. 2020 uzavřena z důvodu nástřiku podlahy v tělocvičně. Odsouhlaseno rodiči.

Provoz dále pokračuje od pondělí 29. 6. 2020  do 10. 7. 2020.


Přijaté děti do náhradní MŠ během prázdninového provozu 2020


Dle rozhodnutí ředitelky školy byly přijaty všechny přihlášené děti do MŠ Gorkého – prázdninový provoz 2020 – viz příloha.


Poslední fotografie