MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ


 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov


Platby v MŠ


Od 1. 9. 2022  školné  činí 700,- Kč na měsíc

Stravné:

při celodenní docházce denně: 40,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti do 6 let

přesnídávka: 9,- Kč           8,- až 11,- Kč

oběd: 19,- Kč                   17,- až 30,- Kč

svačina: 8,- Kč                  8,- až 11,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč      4,- až 6,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 44,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti 7-10 let

přesnídávka: 10,- Kč            9,- až 15,- Kč

oběd: 21,- Kč                       20,- až 39,- Kč

svačina: 9,- Kč                      8,- až 12,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč        4,- až 6,- Kč

Celé směrnice v oddíle Úřední deska.


AKTIVITY ŘÍJEN


  • v úterý, dne 4. října 2022 KOŤATA v průběhu odpoledne

ve výtvarce od 12.30 do 15.40 hod. (jak se Vám to bude hodit). Se svým dítětem si nazdobíte Podzimníčky z podzimních plodů lesa a zahrady, případně si můžete vyrobit skřítka Podzimníčka z brambor, dýně….

Materiál - přírodniny budeme mít připravené. Pokud si budete chtít přinést něco vlastního, budeme rádi, doneste.

Těšíme se na Vaše nápady a na krásně nazdobené Podzimníčky, kteří nám zpříjemní výzdobou naši školičku.

 

  • 6. 10. 2022 ve čtvrtek – se budeme od 8.00 hod. fotografovat – vánoční variace.

Prosím, nahlaste se dle zájmu ve svých třídách.

Podrobnosti na plakátku na sloupu.

 

  • Ve středu 12. 10. 2022 V 10.00 h. kino MÍR

Děti shlédnou pásmo pohádek z večerníčků.

Vstupné 50,- Kč

 

  • V PONDĚLÍ 24. 9. 2022 v 9.30 hod. KOŤATA

„Veselý podzim“ v dětském klubíku „DINO“ podzimní vyrábění dle nabídky – DRÁČCI, volná hra VSTUPNÉ 50,- Kč

 


Poslední fotografie