MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Nové mobilní číslo do MŠ


Vážení rodiče, máme nové mobilní číslo do MŠ, na které můžete své dítě omlouvat voláním i zprávou SMS.

Odhlášení a příhlášení dětí do MŠ - do 7.00 hodin

číslo mobilu : 736 402 572


Jarní prázdniny v ZŠ od 4. 3. do 8. 3. 2019


jarní prázdniny 4. 3. – 8. 3. 2019

mš v provozu (děti s povinnou školní docházkou mohou být doma – nemusí mít písemnou omluvenku). Jen prosím, nahlaste přítomnost či nepřítomnost dítěte.


Vystoupení našich dětí v Domově důchodců


  • v pondělí 11. 3. 2019 v 9.00 hod.

vystoupí některé děti z naší MŠ ze třídy Broučků v Domově důchodců k MDŽ a potěší zdejší babičky a dědečky se svým hudebně pohybovým programem.

 


Masopustní týden


  • VE DNECH od 11. 3. do 15. 3. proběhne MASOPUSTNÍ TÝDEN, děti mohou chodit v maskách, v pátek 15. 3. dopoledne budeme mít Koblížkovou nadílku s masopustním veselím a soutěžemi v tělocvičně MŠ.


Schůzka s p. uč. prvních tříd ze ZŠ Janáčkovo náměstí


v úterý, 12. 3. 2019 V 15.30 hod.

navštíví naši MŠ p. učitelky prvních tříd, a p. ředitelé

ze ZŠ Janáčkovo náměstí, ZŠ Dvořákův okruh

ZŠ Smetanův okruh a zodpoví rodičům dotazy ohledně zápisu do jejich prvních tříd, odkladu školní docházky a další otázky týkající se nákupu pomůcek pro první třídu, provozu školní družiny, jídelny a další informace dle dotazů rodičů.


Návštěva 1. třídy ZŠ Janáčkovo náměstí


VE STŘEDU, 13.BŘEZNA 2019, NAVŠTÍVÍ NAŠI PŘEDŠKOLÁCI 1.TŘÍDU ZŠ JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ.

SEZNÁMÍ SE S PROSTŘEDÍM ZŠ, BUDE ZDE PŘIPRAVEN

PRO DĚTI ZAJÍMAVÝ PROGRAM.

ODCHOD Z MŠ 9.30 HOD., NÁVRAT NA OBĚD.


Divadlo Smíšek v MŠ


  • 14. 3. 2019 ve čtvrtek V 9.15 HOD. Divadlo SMÍŠEK v MŠ

s pohádkou „UKVOKANÁ SLEPIČÍ POHÁDKA“.

VSTUPNÉ 35,- Kč

 


Preventivní program Policie ČR


Preventivní program Policie ČR V 9.00 hod. v MŠ

VE ČTVRTEK, dne 21. 3. 2019 se děti seznámí zábavnou formou se zásadami bezpečnosti, s různými situacemi a s prací POLICIE při besedě policistky v MŠ.


Návštěva Střední zdravotnické školy


V pondělí 25. 3. 2019 v 9. 45 hod. navštíví Broučci

a Koťata Střední zdravotnickou školu.

Společně se studentkami – sestřičkami - proběhne vzdělávací program – „1. pomoc a Co znám o svém zdraví“.

Děti se seznámí s některým zdravotnickým materiálem, pomůckami, přístroji, prakticky si vyzkouší některé činnosti.


SVČ - Interaktivní výukový program


  26. BŘEZNA v úterý 2019 OD 8.00 - 10.00 HOD.

Velikonoce u nás a ve světě (Broučci + Koťata)

Interaktivní výukový program SVČ KRNOV

* Malované Česko
* Vaječné radovánky v Německu
* Pravoslavné Rusko
* Anglický hon na vajíčka
* Chorvatské zvyky

Odjezd autobusem z MŠ v 7.40 hod., a 7.50 hod - malý autobus,
zpátky na oběd.

Vstupné 50,- Kč


Zápis do Mateřské školy 2. května


Ve čtvrtek, 2. května 2019, se koná od 10.00 do 16.00 hod.

zápis do mateřské školy.K zápisu do MŠ přijděte s dítětem a s sebou si vezměte:

. Rodný list dítěte

. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

. Pokud jste si již osobně vyzvedli, či případně stáhli

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou pediatrem -
stáhnout žádost.

- evidenční list, potvrzený pediatrem - stáhnout evidenční list.

Žádost a evidenční list také můžete obdržet u zápisu nebo si je vyzvednout
osobně před zápisem v MŠ.(podrobnější informace v oddíle Zápis do MŠ)

 


Poslední fotografie