MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ


 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov


Platby v MŠ


Od 1. 9. 2022  školné  činí 700,- Kč na měsíc

Stravné od 1. 2. 2023:

při celodenní docházce denně: 45,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti do 6 let

přesnídávka: 10,- Kč           8,- až 15,- Kč

oběd: 21,- Kč                   17,- až 36,- Kč

svačina: 10,- Kč                  8,- až 15,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč      4,- až 8,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 49,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti 7-10 let

přesnídávka: 11,- Kč            9,- až 20,- Kč

oběd: 23,- Kč                       20,- až 47,- Kč

svačina: 11,- Kč                      8,- až 16,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč        4,- až 8,- Kč

 


Chceme naši školu rozvíjet ke kvalitě


Společně s městem Krnovem je našim cílem zjistit, jaký pohled mají nejen rodičové a zákonní zástupci, ale i pedagogové a vedení škol na oblast školství.

Proto se naše mateřská škola zúčastní dotazníkového šetření (viz příloha), abychom mohli zajistit kvalitní vzdělání Vašim dětem.


Plavání pro předškoláky


Plavání pro předškolní děti – dle zájmu rodičů - není povinné

Plavání pro předškolní děti pro rok 2023/2024

se bude konat v následujících termínech:

vždy ve středu: 21/2, 6/3,20/3, 3/4, 17/4, 15/5, 29/5, 12/6. Pouze 8 lekcí.

Plavání bude probíhat pod vedením instruktorů plavání a po tuto dobu budou zodpovídat tyto osoby za bezpečnost dětí - vždy od 8.30 hod - do 9.30 hod.

 • pořádá: Plavecká škola, ing. Petrík Josef
 • realizované: krytý bazén, Městské lázně Krnov
 • odchod z MŠ: V 8.00 hod.

Děti budou mít s sebou:

 • batůžek na záda
 • plavky
 • ručník
 • čepici - vhodné zejména pro děti s dlouhými vlasy, děti s krátkými vlasy čepici mít nemusí
 • malé pitíčko (nedávejte dětem s sebou svačinu)

Děti nesmí mít na sobě žádné řetízky – zlato apod.

ČÁSTKA ZA KURZ BUDE 650,- Kč dle počtu PŘIHLÁŠENÝCH dětí a NÁJMU BAZÉNU.

 


Aktivity a činnosti - únor 2024


 

 • Ve čtvrtek, 8. 2. 2024 V 15.15 hod.

proběhnou ve třídě Koťátek pro rodiče a děti, které půjdou v září 2024 do 1. třídy ZŠ „Hrátky s písmenky a matematikou“

(ukázka čtenářské a matematické gramotnosti) s p. učitelkami

z 1. tříd ZŠ Janáčkovo náměstí. Přímo v praxi si se svými dětmi

vyzkoušíte výukové metody dané školy.

Také dostanete informace k zápisu do ZŠ, školní zralost, připravenost…

Těšíme se na vás.

 

 • VE DNECH od 12. 2. do 16. 2. proběhne MASOPUSTNÍ TÝDEN, děti mohou chodit v maskách, ve středu 14. 2. dopoledne budeme mít Koblížkovou nadílku s masopustním veselím v tělocvičně MŠ.

 

 • V úterý 20. 2. 2024 LÉKÁRNICKÁ POHÁDKA

V 8. 45 hod. MOTÝLCI, v 9.30 hod. KOŤATA

„Černý bacil – a jak to s ním bylo“…

Interaktivní výukový program pro starší děti, zaměřený na zdravý životní styl…

Vstupné celkové za program, ochutnávku a zdravou odměnu 2 600,- Kč

 

 • první lekce plavání koťata 21. 2. 8.30 – 9.30h.

Odchod z MŠ v 8.00 hod., zpět autobusem.

 

 • jarní prázdniny 26. 2. – 1. 3. 2024

MŠ v provozu (děti s povinnou školní docházkou mohou být doma – nemusí mít písemnou omluvenku). Jen prosím, nahlaste přítomnost či nepřítomnost dítěte.

Kroužky v tomto týdnu nejsou.

 


Požadavky k letnímu prázdninovému provozu


Vážení rodiče,

prosím o zaznamenání docházky vašeho dítěte v době letních prázdnin do seznamů, připravených u vašich tříd.

Zapište se dle potřeby i do jiných MŠ.

V měsíci srpnu zapište do kolonky „JINÉ MŠ“ – o kterou konkrétní MŠ máte zájem, případně, kterou preferujete..

Naše MŠ je otevřena od 1. 7. do 26. 7. 2024.

Od 29. 7. do 23. 8. 2024 jsou otevřeny tyto MŠ:

 • MŠ Albrechtická
 • MŠ Hlubčická
 • MŠ Mikulášská
 • MŠ nám. Míru
 • MŠ Svatováclavská

Prosím o zapsání nejpozději do úterý 19. 3. 2024.  Děkuji.


Informační leták Města Krnova Požadavky k letnímu prázdninovému provozuPoslední fotografie