MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ


 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov


Platby v MŠ


Od 1. 9. 2022  školné  činí 700,- Kč na měsíc

Stravné od 1. 2. 2023:

při celodenní docházce denně: 45,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti do 6 let

přesnídávka: 10,- Kč           8,- až 15,- Kč

oběd: 21,- Kč                   17,- až 36,- Kč

svačina: 10,- Kč                  8,- až 15,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč      4,- až 8,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 49,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti 7-10 let

přesnídávka: 11,- Kč            9,- až 20,- Kč

oběd: 23,- Kč                       20,- až 47,- Kč

svačina: 11,- Kč                      8,- až 16,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč        4,- až 8,- Kč

 


Chceme naši školu rozvíjet ke kvalitě


Společně s městem Krnovem je našim cílem zjistit, jaký pohled mají nejen rodičové a zákonní zástupci, ale i pedagogové a vedení škol na oblast školství.

Proto se naše mateřská škola zúčastní dotazníkového šetření (viz příloha), abychom mohli zajistit kvalitní vzdělání Vašim dětem.


Platba školné


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání schválené zřizovatelem dle Usnesení 37. schůze Rady města Krnova, konané dne 8. 4. 2024, číslo usnesení 1659/37/RM/2024

pro školní rok 2024/2025 takto:

 

 

neomezená celodenní docházka

800,- Kč


Volná místa pro 3 leté děti


Vážení rodiče, naše mateřská škola ještě může přijmout 3-leté děti v  novém školním roce 2024/2025.


AKTIVITY ČERVEN 2024


  • Ve čtvrtek 27. 6. bude zahrada pro veřejnost uzavřena z důvodu konání akce MŠ - ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY
  • Ve čtvrtek 27. června 2024 – od 16.00 h. na školní zhradě MŠ proběhne rozloučení s předškolními dětmi s akcí –

           PASOVÁNÍ ŠKOLÁČKŮ.

           Děti budou pasovány na školáčky – s programem s p. Dudkem s tombolou, překvapením, uděláme si piknik na dece (přinesete si občerstvení své).

           Těšíme se, že si tento velký rozlučkový den všichni užijeme.

 


Poslední fotografie