MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ


 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov


Platby v MŠ


Od 1. 9. 2022  školné  činí 700,- Kč na měsíc

Stravné od 1. 2. 2023:

při celodenní docházce denně: 45,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti do 6 let

přesnídávka: 10,- Kč           8,- až 15,- Kč

oběd: 21,- Kč                   17,- až 36,- Kč

svačina: 10,- Kč                  8,- až 15,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč      4,- až 8,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 49,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti 7-10 let

přesnídávka: 11,- Kč            9,- až 20,- Kč

oběd: 23,- Kč                       20,- až 47,- Kč

svačina: 11,- Kč                      8,- až 16,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč        4,- až 8,- Kč

 


Přijetí dětí na prázdniny 2023 z jiných MŠ


Informuji rodiče, kteří se dostavili k zápisu dne 22. 3. 2023 do naší MŠ z jiných MŠ, že všechny žádosti toho dne podané byly kladně vyřízeny.

viz  Rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz


AKTIVITY ČERVEN 2023


  • Poslední plavání pro předškolní děti 7. 6. 2023

Plavání bude probíhat pod vedením instruktorů plavání

od 9.45 hod - do 10.45 hod.

 

  • V pondělí 12. 6. 2023 – VITAMINÁTOR SOSNOVÁ

– Sadařova stezka

VÝLET-KOŤATA A STARŠÍ BROUČCI

Tématický vzdělávací program – OVOCE – CO SE Z NĚHO VYRÁBÍ.

Děti se zúčastní prohlídky zpracování ovoce, které je uzpůsobena věku dětí. Vzdělávací program proběhne zábavnou formou a dozví se vše, co je bude zajímat. Půjdeme stezkou, kde budeme plnit úkoly a zakončíme v prostoru lanového centra pro děti – SADAŘOVY STEZKY.

příspěvek na autobus a vstupné: 80,-Kč hradí MŠ

ODJEZD: 8.00 hod. od MŠ autobusy spol. JELÍNEK NÁVRAT: na oběd asi kolem 12.00 hod.

S SEBOU: pití, malou svačinku v baťůžku, pohodlná obuv, pohodlné oblečení. Svačinku z MŠ dostanou děti s sebou.

 

  • V úterý 13. 6. 2023 dopoledne – ŠKOLIČKA CUP

TÝM 7mi dětí ze třídy Koťat a Broučků se zúčastní fotbalového turnaje mateřských škol na fotbalovém stadionu.

S SEBOU: pití, malou svačinku v baťůžku, sportovní obuv, pohodlné oblečení.

Startovné 20,- Kč hradí MŠ

 

  • VE ČTVRTEK 15. 6. 2023 V 10.00 HOD. KOŤATA

Vystoupí na náměstí ke Dni sociálních služeb s hudebním pořadem

MY JSME MALÍ MUZIKANTI

 

  • v průběhu června dle počasí – batůžkový VÝLET KUŘÁTKA

Vše bude upřesněno na zvláštním letáčku u třídy Kuřátek.

 

  • Ve středu, 22. června v 15.15 hod. DRAMAŤÁČEK

- děti, navštěvující Dramaťáček vystoupí před rodiči s pohádkou O VELIKÉ ŘEPĚ - v tělocvičně školy

 

  • Ve čtvrtek 26. června – od 16.00 h. na školní zhradě MŠ

proběhne rozloučení s předškolními dětmi s akcí –

PASOVÁNÍ ŠKOLÁČKŮ.

Děti budou pasovány na školáčky – s programem s p. Dudkem s tombolou, překvapením, uděláme si piknik na dece (přinesete si občerstvení své).

Těšíme se, že si tento velký rozlučkový den všichni užijeme.

 


ŠKOLNÉ PRÁZDNINY


Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

na červenec a srpen 2023

 

Vzhledem k omezení provozu v době letních prázdnin – tj. v měsíci červenci a srpnu 2023, dle ustanovení vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání (v platném znění), § 3 a § 6, stanovila Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvková organizace v zastoupení ředitelkou mateřské školy Bc. Jitkou Kopečkovou úplatu za předškolní vzdělávání takto:

 

 

 

Děti přijaté k celodenní docházce

 

Platba za běžný měsíc: 700,- Kč

 

ČERVENEC

2023

 

Pracoviště v provozu 8 dnů

 

295,- Kč

 

(700:19x8 =295,-)

 

SRPEN

2023

 

Pracoviště v provozu 4 dny

 

127,- Kč

 

(700:22x4 =127,-)

 

Děti, které nebudou MŠ po tuto dobu navštěvovat, budou osvobozeny

od platby – tj. v době letního prázdninového provozu –

měsících červenci a srpnu 2023.


Poslední fotografie