MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ


 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov


Platby v MŠ


Od 1. 9. 2022  školné  činí 700,- Kč na měsíc

Stravné od 1. 2. 2023:

při celodenní docházce denně: 45,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti do 6 let

přesnídávka: 10,- Kč           8,- až 15,- Kč

oběd: 21,- Kč                   17,- až 36,- Kč

svačina: 10,- Kč                  8,- až 15,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč      4,- až 8,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 49,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti 7-10 let

přesnídávka: 11,- Kč            9,- až 20,- Kč

oběd: 23,- Kč                       20,- až 47,- Kč

svačina: 11,- Kč                      8,- až 16,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč        4,- až 8,- Kč

 


Aktivity a činnosti - únor 2023


  • 1. 2. 2023 V 9.00 hod. studentky SPgŠ zahrají

dětem v tělocvičně školy pohádku „O dvanácti měsíčkách“

 

  • 8. 2. 2023 v 9.15 hod. divadlo SMÍŠEK v MŠ

Děti shlédnou pohádku „Zvířátka a loupežníci“

vstupné 45,- Kč

 

  • v sobotu 11. 2. 2023 v 9.30 a 10.30 hod. vystoupí některé děti z Koťátek a Motýlků s kulturním programem na radnici u příležitosti VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

 

  • VE DNECH od 13. 2. do 17. 2. proběhne MASOPUSTNÍ TÝDEN, děti mohou chodit v maskách, ve čtvrtek 16. 2. dopoledne budeme mít Koblížkovou nadílku s masopustním veselím v tělocvičně MŠ.

 

  • jarní prázdniny 20. 2. – 24. 2. 2023

mš v provozu (děti s povinnou školní docházkou mohou být doma – nemusí mít písemnou omluvenku). Jen prosím, nahlaste přítomnost či nepřítomnost dítěte.

Kroužky v tomto týdnu nejsou.

 


Poslední fotografie