Třída 4 - Motýlci

Akce

Třídní učitelky: Bráníková Vladimíra, Snášelová Dominika

  • Kdo jsi kamarád, pojď si s námi hrát!
  • Za zvířatky do ZOO
  • U řeky
  • Moje milé léto
  • Hurá prázdniny !

Motto:

Děti, které se ptají PROČ jsou ty, které změní náš svět.

Vize:

Připravit pro děti klidné a radostné prostředí pro hru a učení.

Složení třídy: 

23 dětí

8 děvčat a 15 chlapců

Věk dětí:

3 - 6 leté

Zaměření:

• Umožňovat dětem realizovat se podle svých schopností a zkušeností

• Rozvíjet tvořivost a pohybové schopnosti dítěte

• Podporovat dítě v jeho iniciativách

• Vyjadřovat radost a tím posilovat jeho sebevědomí, sebedůvěru

• Příprava na vstup do školy

• Vychovávat spokojené dítě, připravené pro celoživotní vzdělávání