Třída 4 - Motýlci

Akce

Třídní učitelky: Šturcová Jana, Gřundělová Jana

ČERVEN

  • Život u rybníka
  • Pojedeme do ZOO
  • My jsme malí námořníci
  • Těšíme se na prázdniny

Motto:

Každé dítě potřebuje trochu pomoci, trochu naděje a někoho, kdo v něho věří.

Vize:

I ten nejmenší člověk dokáže změnit směr budoucnosti.

SLOŽENÍ TŘÍDY: 21

  • DĚVČATA: 12
  • CHLAPCI: 9

VĚK DĚTÍ:  4 - 5 LETÉ

Zaměření:

• Umožňovat dětem realizovat se podle svých schopností a zkušeností.

• Rozvíjet tvořivost a pohybové schopnosti dítěte.

• Podporovat dítě v jeho iniciativách.

• Vyjadřovat radost a tím posilovat jeho sebevědomí, sebedůvěru.

• Příprava na vstup do školy.

• Vychovávat spokojené dítě, připravené pro celoživotní vzdělávání.