Třída 4 - Motýlci

Akce

Třídní učitelky: Bráníková Vladimíra, Snášelová Dominika

  • Děti z celého světa
  • Indiánské léto
  • Léto je tady
  • Těšíme se na prázdniny!

Motto:

Výchova je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit. Člověk se může stát člověkem jen vychováním.

Vize:

Připravit pro děti klidné a radostné prostředí pro hru a učení.

Složení třídy: 

20 dětí

6 děvčat a 14 chlapců

Věk dětí:

2 - 4 leté

Zaměření:

• Umožňovat dětem realizovat se podle svých schopností a zkušeností

• Rozvíjet tvořivost a pohybové schopnosti dítěte

• Podporovat dítě v jeho iniciativách

• Vyjadřovat radost a tím posilovat jeho sebevědomí, sebedůvěru

• Příprava na vstup do školy

• Vychovávat spokojené dítě, připravené pro celoživotní vzdělávání