Třída 4 - Motýlci

Akce

Třídní učitelky: Bráníková Vladimíra, Snášelová Dominika

  • Podzimku, co vše už o tobě víme!
  • Co umí vítr, déšť a chlad? Aneb, co si mám obléknout
  • Poznej svoje tělo
  • Zvířátka z lesa se chystají na zimu

Motto:

Výchova je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit. Člověk se může stát člověkem jen vychováním.

Vize:

Připravit pro děti klidné a radostné prostředí pro hru a učení.

Složení třídy: 

19 dětí

6 děvčat a 13 chlapců

Věk dětí:

2 - 4 leté

Zaměření:

• Umožňovat dětem realizovat se podle svých schopností a zkušeností

• Rozvíjet tvořivost a pohybové schopnosti dítěte

• Podporovat dítě v jeho iniciativách

• Vyjadřovat radost a tím posilovat jeho sebevědomí, sebedůvěru

• Příprava na vstup do školy

• Vychovávat spokojené dítě, připravené pro celoživotní vzdělávání