Třída 4 - Motýlci

Akce

Třídní učitelky: Bráníková Vladimíra, Snášelová Dominika

  • Školka na nás volá!
  • Kamarádi ze školky
  • Čas jablíčkových vůní
  • Vlaštovičko, leť
  • Bramborový týden

Motto:

Děti, které se ptají PROČ jsou ty, které změní náš svět.

Vize:

Připravit pro děti klidné a radostné prostředí pro hru a učení.

Složení třídy: 

23 dětí

8 děvčat a 15 chlapců

Věk dětí:

3 - 6 leté

Zaměření:

• Umožňovat dětem realizovat se podle svých schopností a zkušeností

• Rozvíjet tvořivost a pohybové schopnosti dítěte

• Podporovat dítě v jeho iniciativách

• Vyjadřovat radost a tím posilovat jeho sebevědomí, sebedůvěru

• Příprava na vstup do školy

• Vychovávat spokojené dítě, připravené pro celoživotní vzdělávání