Třída 4 - Motýlci

Akce

  • Naše rodina
  • Život v trávě
  • Ráno, v poledne, večer
  • Děti z celého světa

 


Motto:

Výchova je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit. Člověk se může stát člověkem jen vychováním.

Vize:

Připravit pro děti klidné a radostné prostředí pro hru a učení.

Složení třídy:

11 děvčat a 14 chlapců

Věk dětí:

3,5 - 5 leté

Zaměření:

• Umožňovat dětem realizovat se podle svých schopností a zkušeností

• Rozvíjet tvořivost a pohybové schopnosti dítěte

• Podporovat dítě v jeho iniciativách

• Vyjadřovat radost a tím posilovat jeho sebevědomí, sebedůvěru

• Příprava na vstup do školy

• Vychovávat spokojené dítě, připravené pro celoživotní vzdělávání