Tématické vzdělávací bloky

Třída 1 - Kuřátka

Třídní učitelky: Baťková Eva, Bc. Přasličáková Petra


Třída 2 - Koťata

Třídní učitelky:  Matýsková Irena, Mgr. Hojgrová Nowaková Martina

Ředitelka MŠ: Bc. Kopečková Jitka

Školní asistent: Mgr. Hojgrová Nowaková Martina

 


Třída 3 - Broučci

Třídní učitelky: Bráníková Vladimíra, Snášelová Dominika


Třída 4 - Motýlci

Třídní učitelky: Šturcová Jana, Gřundělová Jana


Akce ve spolupráci s rodiči

•    Vánoční besídky spolu s tvořivými dílnami

•    Slet čarodějnic

•    Svátek maminek – besídky

•    Oslavy Dne dětí

•    Školní výlety

•    Rozloučení se školáky – šipkovaná