Aktuality

AKTIVITY NA ZÁŘÍ 2023

 

  • 5. 9. 2023 v úterý - schůzka SRPŠ, která se bude konat

 v tělocvičně školy v 15:15 hod. (pro rodiče ze třídy KUŘÁTEK po ukončení schůzky SRPŠ, informativní schůzka v kmenové třídě)

  • 7. 9. 2023 v 16.00 hod. zveme děti spolu s rodiči 

na naši školní zahradu na akci:

„PŘIVÍTEJME ŠKOLNÍ ROK SPOLEČNĚ“

Bude připravena ochutnávka pomazánek našich p. kuchařek, opékání buřtíků (prosím, ty si přineste své), posedíme, popovídáme, a více se spolu seznámíme.

TĚŠÍME SE NA VÁS

  • · 14. 9. 2022 v 9.15 divadlo SMÍŠEK v MŠ

děti shlédnou pohádku  „Ošklivé káčátko“

vstupné  50,- Kč (hrazeno z příspěvku SRPŠ)

  • ·  V neděli 17. 9. 2023  od 15.00 – 19. 00 h.

otevřené zahrady – program pro děti na školní zahradě

  • Ve středu, 20. 9. 2023 v 9.20 hod - Koťata

zúčastní se v zahradě MŠ Svatováclavská zábavného

programu k 770 let oslav výročí města Krnova –

„PO STOPÁCH KRNOVSKÝCH POVĚSTÍ“

  • Ve čtvrtek, 21. 9. 2023 v 10.20 hod - Koťata

zúčastní se na náměstí akce a aktivit konané Městem Krnova ELEKTROWIN - třídíme elektroodpadprovoz MŠ

Provoz mateřské školy po letních prázdninách začíná 28. 8. 2023.ŠKOLNÉ PRÁZDNINY

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

na červenec a srpen 2023

 

Vzhledem k omezení provozu v době letních prázdnin – tj. v měsíci červenci a srpnu 2023, dle ustanovení vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání (v platném znění), § 3 a § 6, stanovila Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvková organizace v zastoupení ředitelkou mateřské školy Bc. Jitkou Kopečkovou úplatu za předškolní vzdělávání takto:

 

 

 

Děti přijaté k celodenní docházce

 

Platba za běžný měsíc: 700,- Kč

 

ČERVENEC

2023

 

Pracoviště v provozu 8 dnů

 

295,- Kč

 

(700:19x8 =295,-)

 

SRPEN

2023

 

Pracoviště v provozu 4 dny

 

127,- Kč

 

(700:22x4 =127,-)

 

Děti, které nebudou MŠ po tuto dobu navštěvovat, budou osvobozeny

od platby – tj. v době letního prázdninového provozu –

měsících červenci a srpnu 2023.Platby v MŠ

Od 1. 9. 2022  školné  činí 700,- Kč na měsíc

Stravné od 1. 2. 2023:

při celodenní docházce denně: 45,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti do 6 let

přesnídávka: 10,- Kč           8,- až 15,- Kč

oběd: 21,- Kč                   17,- až 36,- Kč

svačina: 10,- Kč                  8,- až 15,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč      4,- až 8,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 49,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti 7-10 let

přesnídávka: 11,- Kč            9,- až 20,- Kč

oběd: 23,- Kč                       20,- až 47,- Kč

svačina: 11,- Kč                      8,- až 16,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč        4,- až 8,- Kč

 Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ

 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov