Aktuality

foto předškoláci - TABLO

V pondělí, 29. 4. 2024 v 9.00 hod. se budou děti z Koťátek - které půjdou od 1. 9. 2024 do ZŠ do 1. třídy, fotit na tablo.

Prosíme o hezké oblečení. Děkujeme.Přijetí dětí do náhradní MŠ v době letních prázdnin

Dobrý den,

oznamuji, že zveřejnění seznamu přijatých dětí do náhradní MŠ v době letních prázdnin 2024 bude dle propozic letáku Města Krnova

dne 29. 4. 2024.  Děkuji, Kopečková Jitkaplatba školné

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání schválené zřizovatelem dle Usnesení 37. schůze Rady města Krnova, konané dne 8. 4. 2024, číslo usnesení 1659/37/RM/2024

pro školní rok 2024/2025 takto:

 

 

neomezená celodenní docházka

800,- KčAktivity a činnosti DUBEN 2024

Aktivity a činnosti DUBEN 2024

 • plavání koťata 3. 4. 8.30 – 9.30h.

Odchod z MŠ v 8.00 hod., zpět autobusem.

 

 • 8. 4. a 9. 4. 2024 zápis do ZŠ od 14 do 17 hod pro děti, které dovrší k 31. 8. 2024 6-ti let a pro děti s odkladem školní docházky

 

 • V pondělí 8. 4. 2024 V 9.00 hod.
 1. Koťata dílnu v SVČ KRNOV a budou prakticky pracovat s textilem na svém výrobku, seznámí se s touto technikou. Poplatek 100,- Kč Odjezd autobusem v 8.45 hod od MŠ.

 

 • 15. 4. a 16. 4. 2024 zápis do náhradních MŠ v době prázdnin 2024 od 14 – 17 hod. Další možnost zápisu viz podrobný leták k zápisu.

S sebou k zápisu si vezměte žádost a kopii evidenčního listu. – Tu vám připravíme v naší MŠ. Oslovte p. učitelky ve své třídě, případně p. ředitelku.

 

 • plavání koťata 17. 4. 8.30 – 9.30h.

Odchod z MŠ v 8.00 hod., zpět již půjdeme pěšky.

 

 • 16. 4. 2024 - v 9.00 hod. MOTÝLCI

„JARNÍ TVOŘENÍ“ v dětském klubíku „DINO“ VSTUPNÉ 60,- Kč

 

 • 23. 4. 2024 dopoledne navštíví knihovnu MOTÝLCI – se vzdělávacím pořadem pro děti – Kniha je můj kamarád, Krnovská strašidla

 

 • 24. 4. 2024 ve středu dopoledne od 10.00 h. – akce pro děti se SPgŠ

SLET ČARODĚJNIC – u Alberta…, čarodějnické soutěže pro děti, další čarodějnické dovádění s odměnami, kouzlení a čarodějnické aktivity J

 

 • Ve čtvrtek 25. 4. 2024 v 9.15 H. divadlo SMÍŠEK v MŠ s pohádkou „ Neposlušné autíčko“. VSTUPNÉ 50,- Kč

 

 • 30. 4. 2024 v úterý mohou děti přijít v čarodějnickém oblečení. Dopoledne si uděláme promenádu v maskách, čarodějnicky si v MŠ zadovádíme. 


Plavání pro předškoláky

Plavání pro předškolní děti – dle zájmu rodičů - není povinné

Plavání pro předškolní děti pro rok 2023/2024

se bude konat v následujících termínech:

vždy ve středu: 21/2, 6/3,20/3, 3/4, 17/4, 15/5, 29/5, 12/6. Pouze 8 lekcí.

Plavání bude probíhat pod vedením instruktorů plavání a po tuto dobu budou zodpovídat tyto osoby za bezpečnost dětí - vždy od 8.30 hod - do 9.30 hod.

 • pořádá: Plavecká škola, ing. Petrík Josef
 • realizované: krytý bazén, Městské lázně Krnov
 • odchod z MŠ: V 8.00 hod.

Děti budou mít s sebou:

 • batůžek na záda
 • plavky
 • ručník
 • čepici - vhodné zejména pro děti s dlouhými vlasy, děti s krátkými vlasy čepici mít nemusí
 • malé pitíčko (nedávejte dětem s sebou svačinu)

Děti nesmí mít na sobě žádné řetízky – zlato apod.

ČÁSTKA ZA KURZ BUDE 650,- Kč dle počtu PŘIHLÁŠENÝCH dětí a NÁJMU BAZÉNU.

 Chceme naši školu rozvíjet ke kvalitě

Společně s městem Krnovem je našim cílem zjistit, jaký pohled mají nejen rodičové a zákonní zástupci, ale i pedagogové a vedení škol na oblast školství.

Proto se naše mateřská škola zúčastní dotazníkového šetření (viz příloha), abychom mohli zajistit kvalitní vzdělání Vašim dětem.Platby v MŠ

Od 1. 9. 2022  školné  činí 700,- Kč na měsíc

Stravné od 1. 2. 2023:

při celodenní docházce denně: 45,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti do 6 let

přesnídávka: 10,- Kč           8,- až 15,- Kč

oběd: 21,- Kč                   17,- až 36,- Kč

svačina: 10,- Kč                  8,- až 15,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč      4,- až 8,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 49,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti 7-10 let

přesnídávka: 11,- Kč            9,- až 20,- Kč

oběd: 23,- Kč                       20,- až 47,- Kč

svačina: 11,- Kč                      8,- až 16,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč        4,- až 8,- Kč

 Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ

 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov