Aktuality

AKTIVITY ČERVEN 2024

 • V pondělí, 3. 6. 2024 v 10.00 KOŤATA A MOTÝLCI navštíví ZŠ Janáčkovo náměstí – děti z 1. třídy ZŠ zahrají našim dětem pohádku „O ČERVENÉ KARKULCE“

 

 • V úterý, 4. 6. 2024 v 9.30 h. KOŤATA - DINO

       – zábavný pořad s tvořením „CHYTRÉ HLAVIČKY“    dílnička v Klubíku DINO VSTUPNÉ 60,- KČ (SRPŠ)

 

 • Ve středu 5. června dopoledne – se budeme se fotografovat    společné foto tříd

 

 • Ve čtvrtek 6. 6. 2024 v 10.00 h. NAVŠTÍVÍ NAŠI MŠ  PAN OŠELDA A PŘEDVEDE NA ZAHRADĚ MŠ

            SOKOLNICTVÍ – DRAVCŮ. VSTUPNÉ 70,- KČ.

 

 • V úterý 11. 6. 2024 – MALÝ SVĚT TECHNIKY Ostrava Vítkovice

           VÝLET-KOŤATA

          budeme si moci vyzkoušet fungování neuvěřitelných exponátů, které nás

          vtáhnou do světa interaktivní zábavy. Připojíme se na tuto vzdělávací

          cestu, kde se objevování stává zábavou a učení přináší nadšení. Otevřeme

          dveře do Světa Techniky a připravíme se na neobyčejnou dobrodružnou

          odyseu, která probudí naši zvědavost a nadchne naše smysly!

          příspěvek na autobus a vstupné 125,- kč: celkem prosím uhradit 300,- Kč

          ODJEZD: 8.00 hod. od MŠ autobusy spol. JELÍNEK NÁVRAT: na oběd asi kolem 12.30 hod.

          S SEBOU: pití, malou svačinku v baťůžku, pohodlná obuv, pohodlné oblečení. Svačinku z MŠ dostanou děti s sebou.

 

 • Poslední plavání pro předškolní děti 12. 6. 2024

           Odchod z MŠ v 8.00 hod.

 

 • 14. června v pátek v 9.00 hod. – Koťata shlédnou v Divadle Krnov

            Vystoupení ZUŠ KRNOV „OD SRDCE K SRDCI“ Vstupné 60,- Kč Představení v divadle Krnov – ZUŠ představí své zájmové aktivity.

 

 • V úterý, 18. června v 15.30 hod. DRAMAŤÁČEK

           - děti, navštěvující Dramaťáček vystoupí před rodiči s pohádkou v tělocvičně školy.

 

 • Ve středu 19. 6. 2024 – zámek v Hradci nad Moravicí      VÝLET-BROUČCI A MOTÝLCI

           Děti shlédnou „Pohádku O JEZERNÍ KRÁLOVNĚ A VODNÍKU

           TUTÍNKOVI“ – pohádka probíhá postupně v komnatách zámku, děti

           prochází zámkem, sklepením – dračí sluj… fotogalerie či videa na

           www.agenturaveronika.cz , pak prohlídka parku...

           vstupné 130,- Kč + 170,- Kč autobus   hradí MŠ

           Odvoz a dovoz autobusem FA JELÍNEK

          odjezd: po svačince asi v 8.00 hod. od MŠ autobusem

          návrat: kolem 12.00 – na oběd

          Prosíme o pohodlné oblečení a vhodnou obuv.

          Malé občerstvení s sebou do baťůžku . Doprovod – třídní učitelky.

          Děti budou poučeny o bezpečném chování na výletě, v dopravním prostředku.

 

 • v průběhu června dle počasí – KUŘÁTKA si zajdou na zmrzlinku.

           Vše bude upřesněno na zvláštním letáčku u třídy Kuřátek.

 

 • v sobotu 22. 6. 2024 v 9.30 a 10.30 hod. vystoupí některé děti z MOTÝLKŮ a KOŤAT s kulturním programem na radnici u příležitosti VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

 

 • Ve čtvrtek 27. června 2024 – od 16.00 h. na školní zhradě MŠ proběhne rozloučení s předškolními dětmi s akcí –

           PASOVÁNÍ ŠKOLÁČKŮ.

           Děti budou pasovány na školáčky – s programem s p. Dudkem s tombolou, překvapením, uděláme si piknik na dece (přinesete si občerstvení své).

           Těšíme se, že si tento velký rozlučkový den všichni užijeme.

 Fotbálek ŠKOLIČKA CUP

DĚKUJEME

DRUŽSTVU CHLAPCŮ Z KOŤÁTEK -

ZA VÝBORNOU REPREZENTACI

NAŠÍ ŠKOLY VE FOTBALOVÉM TURNAJI A ZA SKVĚLÉ UMÍSTĚNÍ – 3. MÍSTO.

A VELMI BLAHOPŘEJEME.Volná místa pro 3 leté děti

Vážení rodiče, naše mateřská škola ještě může přijmout 3-leté děti v  novém školním roce 2024/2025.Platba školné

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání schválené zřizovatelem dle Usnesení 37. schůze Rady města Krnova, konané dne 8. 4. 2024, číslo usnesení 1659/37/RM/2024

pro školní rok 2024/2025 takto:

 

 

neomezená celodenní docházka

800,- KčPlavání pro předškoláky

Plavání pro předškolní děti – dle zájmu rodičů - není povinné

Plavání pro předškolní děti pro rok 2023/2024

se bude konat v následujících termínech:

vždy ve středu: 21/2, 6/3,20/3, 3/4, 17/4, 15/5, 29/5, 12/6. Pouze 8 lekcí.

Plavání bude probíhat pod vedením instruktorů plavání a po tuto dobu budou zodpovídat tyto osoby za bezpečnost dětí - vždy od 8.30 hod - do 9.30 hod.

 • pořádá: Plavecká škola, ing. Petrík Josef
 • realizované: krytý bazén, Městské lázně Krnov
 • odchod z MŠ: V 8.00 hod.

Děti budou mít s sebou:

 • batůžek na záda
 • plavky
 • ručník
 • čepici - vhodné zejména pro děti s dlouhými vlasy, děti s krátkými vlasy čepici mít nemusí
 • malé pitíčko (nedávejte dětem s sebou svačinu)

Děti nesmí mít na sobě žádné řetízky – zlato apod.

ČÁSTKA ZA KURZ BUDE 650,- Kč dle počtu PŘIHLÁŠENÝCH dětí a NÁJMU BAZÉNU.

 Chceme naši školu rozvíjet ke kvalitě

Společně s městem Krnovem je našim cílem zjistit, jaký pohled mají nejen rodičové a zákonní zástupci, ale i pedagogové a vedení škol na oblast školství.

Proto se naše mateřská škola zúčastní dotazníkového šetření (viz příloha), abychom mohli zajistit kvalitní vzdělání Vašim dětem.Platby v MŠ

Od 1. 9. 2022  školné  činí 700,- Kč na měsíc

Stravné od 1. 2. 2023:

při celodenní docházce denně: 45,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti do 6 let

přesnídávka: 10,- Kč           8,- až 15,- Kč

oběd: 21,- Kč                   17,- až 36,- Kč

svačina: 10,- Kč                  8,- až 15,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč      4,- až 8,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 49,- Kč finanční limity Kč/den/strávník děti 7-10 let

přesnídávka: 11,- Kč            9,- až 20,- Kč

oběd: 23,- Kč                       20,- až 47,- Kč

svačina: 11,- Kč                      8,- až 16,- Kč

nápoje celodenní 4,- Kč        4,- až 8,- Kč

 Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ

 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov