Aktuality

Žádost o ošetřovné

Potvrzení - Žádost o ošetřovné, ředitelka zašle rodičům na e-mail.

Kdo budete toto potvrzení potřebovat, zašlete sms na mobil 736 402 572 s vaší e-mailovou adresou a jménem dítěte.

V příloze vám přijde potvrzená žádost.Uzavření MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

JE OD 17. 3. 2020

AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

Z DŮVODU COVID-19Opatření ředitelky MŠ - omezení provozu

Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál,

příspěvková organizace

Č.j: 1437/2020

 

Opatření ředitelky školy v souvislosti s výskytem koronaviru

 

Na základě doporučení MŠMT číslo jednací MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020

„ ….doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy

 

projednala ředitelka školy se zřizovatelem a ostatními ředitelkami krnovských mateřských škol mimořádnou situaci a přijímá

s účinností od 16.března 2020 tato opatření k zajištění provozu školy:

 

1. Provoz školy bude zajišťován po dobu nezbytně nutnou, a to až do odvolání, v omezeném režimu.

 

2. Vzdělávání dětí ve škole bude umožněno pouze dětem pracujících rodičů, kteří nemají možnost zajištění dohledu nad svými dětmi jinou osobou.

 

3. Děti rodičů nezaměstnaných a na mateřské dovolené nebudou do školy docházet.

 

4. Úplata za vzdělávání bude pro nepřítomné děti stanovena poměrně, a to vzhledem ke skutečné délce omezení provozu školy.

 

5. Po nezbytně nutnou dobu jsou také zrušeny veškeré návštěvy jiných zařízení / kluziště, kino, divadlo/, společné akce s rodiči i odpolední zájmové aktivity a také návštěvy jiných osob v naší škole.

 

6. Toto opatření se vztahuje i na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

 

V Krnově 12.3.2020                                           Bc. Kopečková Jitka

                                                                                 ředitelka školyDo MŠ pouze zdravé děti

Upozorňujeme rodiče,

že dítě, které bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění, nebude moci navštěvovat MŠ (v souvislosti s epidemiologickou situací a vyhlášeným opatřením MZ).Upozornění COVID-19

Vážení rodiče, 
vzhledem k vzniklé epidemiologické situaci, spojené s nákazou koronavirem COVID-19, vás tímto žádám o dodržení 14-ti denní domácí karantény u dětí, pokud jste již navštívili rizikové oblasti Itálie nebo další rizikové lokality aktuálně zveřejňované.