Aktuality

Fotografování 4.6. 2020

Všechny děti zveme 4.června ve čtvrtek v 9:00hod. na společné fotografování jednotlivých tříd. 

Cena fotografie 60,-Kč.

Těšíme se na Vás :)Obědy do škol 4

Informujeme rodiče o možnosti využití projektu ,,Obědy do škol 4"

Rozhodné období je červen až září 2020 a leden 2021.

Podrobnosti viz plakát.Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2020-2021

Seznam přijatých dětí najdete na úřední desce.

Přijaty děti pod registračním číslem  1 - 27.Otevření MŠ od 18.5. 2020

Dle usnesení Rady města č. 1424/35/RM/2020, je schválena možnost přítomnosti dětí v mateřských školách, zřizovaných městem Krnov, od 18. 05. 2020 v souladu s doporučeními MŠMT resp. MZ, při dodržení potřebných hygienických podmínek.Pravidla a provozní podmínky MŠ v době COVID-19

Pravidla jsou ke stažení viz příloha, prosím o důkladné seznámení s textem.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení viz příloha

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Rodiče vstupují s dětmi pouze do šatny, po převléknutí předávají dítě zaměstnankyni školy, která jej odvede do jeho třídy.Prázdninový provoz MŠ

Mateřská škola je uzavřena od 13.7. do 14.8. 2020

Prázdninový provoz všech mateřských škol viz přílohainformace - platby

Prosím rodiče, aby po dobu uzavření MŠ nezasílali platby školné a stravné. Pokud dítě nebude navštěvovat mateřskou školu do 30.6. 2020, školné nebude hrazeno vůbec. 

Duben - školné a stravné 0,- Kč

Květen - školné 263,- Kč, stravné dle docházky dítěte. 

Červen - školné 500,- Kč, stravné dle docházky dítěte.Informace zahrada MŠ

Zahrada mateřské školy je uzavřena pro veřejnost do 30.června 2020.

Případné otevření od 1.7. 2020 bude možné až dle aktuální epidemiologické situace. Bude upřesněno.Přidejte se na naše Facebookové stránky MŠ

 

https://www.facebook.com/MŠ-Maxima-Gorkého-Krnov