Třída 2 - Koťata

Akce

Třídní učitelky:  Matýsková Irena, Mgr. Hojgrová Nowaková Martina

Ředitelka MŠ: Bc. Kopečková Jitka

Školní asistent: Mgr. Hojgrová Nowaková Martina

 • Halloween
 • Poklady a barvy podzimu
 • Listí žloutne poletuje
 • Podzim v lese
 • Čertoviny

 


Motto:

Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.

Vize:

Naučit děti rozhodovat se na základě sebepoznání a zvážení vlastních schopností. Budovat v kolektivu pěkné vztahy, dodržovat pravidla a vést děti k vzájemné komunikaci.

SLOŽENÍ TŘÍDY: 23 z toho 3 děti s odloženou školní docházkou

 • DĚVČATA: 9
 • CHLAPCI: 14

VĚK DĚTÍ:  5 - 7 LETÉ

Zaměření:

 • ​​​UMOŽŇOVAT DĚTEM REALIZOVAT SE PODLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ
 • ROZVÍJENÍ HRY, TVOŘIVOSTI A POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE
 •  PODPOROVAT DÍTĚ V JEHO INICIATIVÁCH
 •  VYJADŘOVAT RADOST A TÍM POSILOVAT JEHO SEBEVĚDOMÍ, SEBEDŮVĚRU
 • Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální.
 • Rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii.
 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi, společností, přírodou a planetou Zemí.