Třída 2 - Koťata

Akce

Třídní učitelky:  Mgr. Hojgrová Nowaková Martina, Reznerová Barbora

Ředitelka MŠ: Bc. Kopečková Jitka

Školní asistent: Reznerová Barbora

ČERVEN

 • U rybníčku
 • Co to leze v trávě
 • Těšíme se na prázdniny
 • Ahoj školko- prázdniny!

Motto:

Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.

Vize:

Naučit děti rozhodovat se na základě sebepoznání a zvážení vlastních schopností. Budovat v kolektivu pěkné vztahy, dodržovat pravidla a vést děti k vzájemné komunikaci.

SLOŽENÍ TŘÍDY: 22 z toho 3 děti s odloženou školní docházkou

 • DĚVČATA: 12
 • CHLAPCI: 10

VĚK DĚTÍ:  5 - 7 LETÉ

Zaměření:

 • ​​​UMOŽŇOVAT DĚTEM REALIZOVAT SE PODLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ
 • ROZVÍJENÍ HRY, TVOŘIVOSTI A POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE
 •  PODPOROVAT DÍTĚ V JEHO INICIATIVÁCH
 •  VYJADŘOVAT RADOST A TÍM POSILOVAT JEHO SEBEVĚDOMÍ, SEBEDŮVĚRU
 • Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální.
 • Rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii.
 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi, společností, přírodou a planetou Zemí.