Třída 3 - Broučci

Akce

Třídní učitelky: Baťková Eva, Bc. Přasličáková Petra

DUBEN

  • Co se děje v trávě
  • Za zvířátky na dvoreček
  • Za zvířátky na dvoreček
  • Přijde, připluje, přiletí! Pro koho? Přece pro děti

MOTTO:

JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST.

VIZE:

  • ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNOSTNÍCH POSTOJŮ A OSVOJOVÁNÍ HODNOT
  • USPOKOJOVÁNÍ PŘIROZENÝCH POTŘEB DÍTĚTE
  • ROZVÍJENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE SPOLUPRÁCI S RODINOU, JEHO UČENÍ A POZNÁNÍ

SLOŽENÍ TŘÍDY: 22

  • DĚVČATA: 13
  • CHLAPCI: 9

VĚK DĚTÍ: 3 - 5 LETÉ

ZAMĚŘENÍ:

• Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí, osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí.

• Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, podporovat dětská přátelství.

• Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální.

• Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky.

• Rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii.

• Vytvářet dovednosti v oblasti sebeobsluhy (oblékání, hygiena, stolování).

• Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi, společností, přírodou a planetou Zemí.