Třída 3 - Broučci

Akce

Třídní učitelky: Bráníková Vladimíra, Bc. Snášelová Dominika

  • Strašidla a bubáci, děláme si legraci
  • Vyletěl si pyšný dráček, až tam vzhůru na obláček
  • Když jsem potkal paní rýmu
  • Pro zvířátka myslivec, chystá plný krmelec
  • Hrátky s čerty

Motto:

Děti, které se ptají PROČ jsou ty, které změní náš svět.

Vize:

Jsou-li děti obklopeny LÁSKOU, naučí se milovat.

Jsou-li děti obklopeny PODPOROU a pocitem BEZPEČÍ, naučí se důvěřovat.

Jsou-li děti obklopeny CHVÁLOU, naučí se oceňovat.

Jsou-li děti obklopeny POCTIVOSTÍ a UPŘÍMNOSTÍ, naučí se, co je pravda a spravedlnost.

Jsou-li děti obklopeny KLIDEM, naučí se pokoji mysli.

 

SLOŽENÍ TŘÍDY: 22

  • DĚVČATA: 11
  • CHLAPCI: 11

VĚK DĚTÍ:  3 - 6 LETÉ

Zaměření:

• Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí, osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí.

• Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, podporovat dětská přátelství.

• Rozvíjet pozitivně dětský potenciál po všech jeho stránkách.

• Podporovat dítě v jeho iniciativách.

• Vyjadřovat radost a tím posilovat jeho sebevědomí a sebedůvěru.

• Přípravovat dítě na vstup do školy.

• Vychovávat spokojené dítě, připravené pro celoživotní vzdělávání.