Třída 1 - Kuřátka

Akce

Třídní učitelky: Matýsková Irena, Mgr. Snášelová Dominika

ČERVEN

  • Vítejte na Safari
  • Vítejte na Safari
  • Rozkvetlá růžička s barvičkou léta, už k nám rychle spěchá
  • Těšíme se na prázdniny!

Motto:

Děti, které se ptají PROČ jsou ty, které změní náš svět.

Vize:

Jsou-li děti obklopeny LÁSKOU, naučí se milovat.

Jsou-li děti obklopeny PODPOROU a pocitem BEZPEČÍ, naučí se důvěřovat.

Jsou-li děti obklopeny CHVÁLOU, naučí se oceňovat.

Jsou-li děti obklopeny POCTIVOSTÍ a UPŘÍMNOSTÍ, naučí se, co je pravda a spravedlnost.

Jsou-li děti obklopeny KLIDEM, naučí se pokoji mysli.

 

SLOŽENÍ TŘÍDY: 20

  • DĚVČATA: 8
  • CHLAPCI: 12

VĚK DĚTÍ: 2 - 4 LETÉ

Zaměření

• Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí, osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí.

• Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, podporovat dětská přátelství.

• Rozvíjet pozitivně dětský potenciál po všech jeho stránkách.

• Podporovat dítě v jeho iniciativách.

• Vyjadřovat radost a tím posilovat jeho sebevědomí a sebedůvěru.

• Přípravovat dítě na vstup do školy.

• Vychovávat spokojené dítě, připravené pro celoživotní vzdělávání.