Třída 1 - Kuřátka

Akce

Třídní učitelky: Baťková Eva, Matýsková Irena

  • Námořnické dobrodružství
  • Ferda mravenec a jeho kamarádi
  • U rybníka
  • Jedeme do ZOO

 

 


Motto:

Není důležité, co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá.

Vize:

Vytvořit dětem takové prostředí v němž bude prostor pro přemýšlení, učení a hraní zábavnou formou s využitím různých výchov pro předškolní děti.

Složení třídy:

23 dětí

10 děvčat a 13 chlapců

Věk dětí:

3 - 4 leté

Zaměření:

• Rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat.

• Zkoumat vše kolem sebe všemi smysly.

• Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky.

• Nastolovat problém a hledat řešení.

• Vytvářet kladný vztah k přírodě, chránit ji.

• Podporovat dětská přátelství.