Třída 1 - Kuřátka

Akce

Ředitelka MŠ: Bc. Kopečková Jitka

Třídní učitelky: Šturcová Jana, Gřundělová Jana,

Školní asistent: Gřundělová Jana

 • Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší
 • Dovádění s mrazíky
 • Zacinej, zvonečku, zacinkej
 • Vánoční stroměček zavoněl v pokoji

MOTTO:

„NEOTVÍREJME DĚTEM DVEŘE, ALE POMOZME JIM NAJÍT TEN SPRÁVNÝ KLÍČ, ABY SI JE OTEVŘELY SAMY.“

VIZE:

 • ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNOSTNÍCH POSTOJŮ A OSVOJOVÁNÍ HODNOT
 • USPOKOJOVÁNÍ PŘIROZENÝCH POTŘEB DÍTĚTE
 • ROZVÍJENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE SPOLUPRÁCI S RODINOU, JEHO UČENÍ A POZNÁNÍ

SLOŽENÍ TŘÍDY:

 • DĚVČATA: 11
 • CHLAPCI: 9
 • VĚK DĚTÍ: 2 - 4 LETÉ

ZAMĚŘENÍ:

 • Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, podporovat dětská přátelství.
 • Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální.
 • Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky.
 • Rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii.
 • Vytvářet dovednosti v oblasti sebeobsluhy (oblékání, hygiena, stolování).
 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi, společností, přírodou a planetou Zemí.