ࡱ> Y[X[N=bjbj.Xΐΐ   ,KS $c"%9  " Vb@&Я8: # 0S x%|%&&% :`X|S % :MateYsk akola Krnov, Maxima Gorkho 22, okres Bruntl, pYspvkov organizace Kritria pro pYijet dtte do mateYsk akoly kpYedakolnmu vzdlvn .j.: 634/2017 innost od: 31. 3. 2017Spisov znak: 2 -1 Skarta n znak: A - 5Zmny: zruaen kritri pro pYijet dtte do M` kpYedakolnmu vzdlvn ze dne 13. 2. 2013, .j . 389/2013 Provedl: Yeditelka akoly Xeditelka MateYsk akoly Krnov, Maxima Gorkho 22, okres Bruntl, pYspvkov organizace stanovila nsledn kriteria, . j. 634/2017, podle kterch bude postupovat pYi rozhodovn na zklad ustanoven 165 odst. 2 psm. b) zkona . 561/2004 Sb., o pYedakolnm, zkladnm, stYednm, vyaam odbornm a jinm vzdlvn (akolsk zkon), ve znn pozdjach pYedpiso, o pYijet dtte do M` kpYedakolnmu vzdlvn vpYpadech, kdy po et ~dost o pYijet kpYedakolnmu vzdlvn vdanm roce pYekro stanovenou kapacitu maximlnho po tu dt pro mateYskou akolu 105 dt. I. PYedakoln vzdlvn se organizuje pro dti ve vku zpravidla od 3 do 6 let, nejdYve vaak pro dti od 2 let. KpYedakolnmu vzdlvn se nepYijmaj dti, kter k31.8. danho roku nedovra dvou let. S innost od 1. 1. 2017 je pYedakoln vzdlvn od po tku akolnho roku, kter nsleduje po dni, kdy dt doshne ptho roku vku, do zahjen povinn akoln dochzky, povinn. `kolsk zkon dle stanovuje pYednostn pYijmn dt, kter pYed za tkem akolnho roku doshnou nejmn tvrtho roku vku ( innost od 1. 9. 2017), nejmn tYetho roku vku ( innost od 1. 9. 2018), nejmn druhho roku vku ( innost od 1. 9. 2020). MateYsk akola se organiza n dl na tYdy. Do tYd je mo~no zaYazovat dti stejnho i roznho vku a vytvYet tYdy vkov homogenn i vkov heterogenn. Ve smyslu ustanoven 50 zkona .258/2000 Sb., o ochran veYejnho zdrav mo~e pYedakoln zaYzen pYijmout pouze dt, kter se podrobilo stanovenm pravidelnm o kovnm (toto nemus dokldat u dt, pro kter je vzdlvn povinn). II. PYi rozhodovn o pYijet dtte kpYedakolnmu vzdlvn vmateYsk akole bude Yeditelka M` brt vvahu dole~itost jednotlivch kritri, uvedench v nsledujc tabulce. Dolo~en skute nost kposouzen kritri je vzjmu zkonnho zstupce. KRITERIAPOZNMKA 2 4 8 D F L R T V X õy܇yy܇܇hZI hAT"h"[CJOJQJ^JaJhAT"CJOJQJ^JaJ hAT"h/CJOJQJ^JaJhyXCJOJQJ^JaJh/CJOJQJ^JaJ#hAFh/5CJOJQJ^JaJhvhv5OJQJ^Jhvh/5OJQJ^JhvhAT"5OJQJ^Jhv5OJQJ^J hAFh/CJOJQJ^JaJ#hh/5CJOJQJ^JaJr4 6 vvk $1$Ifgds $$1$Ifa$gdvmkd$$IfFFP0644 Fap $$1$Ifa$gds6 8 X $1$Ifgdsmkd$$IfFFP0644 Fap zoo $1$IfgdskdH$$IfFF0@ P 0644 Fap * , zoooo $1$Ifgdskd $$IfFF0@ P 0644 Fap J * . 0 2 D : 4rlͿ޿ޱޠxmxbWhyXhIOJQJh"hM:OJQJh"hvOJQJhyXOJQJh"hIOJQJh"h DOJQJ h/5 hI5 hAFh/CJOJQJ^JaJhAT"CJOJQJ^JaJhyXCJOJQJ^JaJ hAT"h"[CJOJQJ^JaJ hAT"h/CJOJQJ^JaJ hAT"hvCJOJQJ^JaJ, . 0 2 X~oboo~ $dda$gdyX$dd[$\$a$gdyX$dd[$\$a$gdyXgdhmkd$$IfFFP0644 Fap 2\D.*.,.R.T.p0t0v000001䳨ؙ|q|qb|qS|qh6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormlnCJ_HaJmHsHtH66 CoNadpis 1$@&aJ>> CoNadpis 2$@& 5CJaJJA J Standardn psmo odstavceZi@Z Normln tabulka4 l4a 0k 0 Bez seznamu b/b "Default 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtHF`F nG Bez mezerCJ_HaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr X 1(<N= "+6 , t000 2R245`5559N= !#$%&'()*8@0( B S ?fiN]hN]h1j-Q@kIBnv ^`hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH^`o() ^`hH. qL^q`LhH. A ^A `hH. ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. QL^Q`LhH.-Q@1kIB\&Zo\AsnG AT"7M: DI"[i>!24 2QHX ?Co2!xx=MATEXSK `KOLA KRNOV, MAXIMA GORKHO 22, OKRES BRUNTLU~ivatelPeterski  Oh+'0 4 @ L Xdlt|@MATESK KOLA KRNOV, MAXIMA GORKHO 22, OKRES BRUNTL UivatelNormal Peterski2Microsoft Office Word@| @#@9-@9-i>՜.+,0$ hp|  >MATESK KOLA KRNOV, MAXIMA GORKHO 22, OKRES BRUNTL Nzev !"#$%&'()*+,./012346789:;<=>?@ABCDEFGIJKLMNOQRSTUVWZRoot Entry F [:\Data -1Table5%WordDocument.XSummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8PCompObj F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q MŠ Maxima Gorkého Krnov

Školní řád a organizace

| Školní řád | Poučení dětí o bezpečném chování v MŠ | Organizace mateřské školy - informace pro rodiče | Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání | Zápis do MŠ | Co děti potřebují do mateřské školy | Zpřístupnění zahrady pro veřejnost | Platby v mateřské škole | Provoz mateřské školy |

Školní řád

č.j. : MŠ   750/2018
spis. znak: 3 - 5
skart. znak: A - 5
účinnost od: 1. 9. 2018
změny: Nahrazuje Školní řád  MŠ 705/2018  ze dne 1. 4. 2018.

Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvkové organizace v zastoupení ředitelkou Bc. Jitkou Kopečkovou vydala na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění jako statutární orgán školy tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2. 1 Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 1. na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 2. užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství
 3. na zvláštní péči a výchovu v případě postižení
 4. na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/
 5. na emočně kladné prostředí a projevování lásky
 6. být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
 7. právo hrát si, právo na soukromí /vybráno z Úmluvy o právech dítěte /

 

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 

2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří

ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám

dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

2. 4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 

2.5 Dítě je povinno:

 1. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno
 2. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 3. chovat se slušně k dospělým i jiným dětem školy
 4. chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani jiných dětí či osob
 5. zacházet s hračkami, vzdělávacími pomůckami, knihami a dalším vybavením MŠ šetrně
 6. udržovat své místo v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením

 

 

 

3. Práva zákonných zástupců

 

3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

4. 1 Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 3. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
 7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

 

5. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků:

 

Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

f) poskytovat dítěti, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou.

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními mateřská škola zabezpečuje (případně umožňuje):

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;

realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí;

osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám
a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;

spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;

snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;

přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

 

Vzdělávání dětí dvou až tříletých

 

Prostředí pro děti dvou až tříleté poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne. I pro toto věkové období jsou voleny vhodné hračky i didaktické pomůcky, školní nábytek (ergonomické parametry).

Organizace práce dne je sestavována tak, aby vyhovovala fyziologickým dětským potřebám (úprava pro děti 2 - 3 leté) a zásadám zdravého životního stylu. Je možné organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Z hlediska organizačního zajištění chodu je 2 - 3 letým dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, zohledněn v souladu s právními předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy.

 

Přijímací řízení

Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a bude oznámeno vyhláškou zřizovatele. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

 

5. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Do

mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které mají

místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu,

nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu

dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

5. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1),
 2. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (toto nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné).
 3. Evidenční list - zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do MŠ, a také je uvedeno v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 4. Rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s GDPR.

 

5. 3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

5. 4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

 

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

 

7. Ukončení předškolního vzdělávání

 

7. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

7. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je

předškolní vzdělávání povinné.

 

 

8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

8. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

8. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

9. Docházka a způsob vzdělávání

 

9. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

 

9. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně, zpravidla od 8.00 do 12.00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

 

9. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti emailem, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Neomluvená absence bude hlášena příslušným orgánům ( MěÚ, OSPOD).

 

9. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
 

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

 1. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 

 

10. Individuální vzdělávání

 

10.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

10. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 

11. Přebírání/ předávání dětí

 

11.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy - tj. v době od 6.00 hod. do 8.00 hod. předávají dítě učitelkám mateřské školy.

 

11.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, tj. v době od 12.00 hod. do 12.45 hod., nebo po 14.00 hod. nebo v individuálně dohodnuté době.

 

11.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

 

11.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

 

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 4. případně se obrátí na Policii ČR.

 

11. 5 Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 

11.6 V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato

skutečnost oznámena oddělení péče a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozu

jsou vedeny záznamy. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po

skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost

považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení

docházky dítěte do MŠ.

 

 

 1. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

12. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 16:00 hod.

MŠ je čtyřtřídní. Počet dětí v jedné třídě – 26 -27 dětí. Děti ve třídách jsou rozděleny dle

ročníků. Třídy jsou složeny nejvíce ze dvou ročníků (organizace MŠ – střídání v jídelně,

šatnách , na zahradě, režim dne). Zaměření tříd je všestranné.

 

1. třída: Kuřátka (vždy nejmladší děti)

2. třída: Koťata

3. třída: Broučci

4. třída: Motýlci

Vzdělávání se v posledním ročníku MŠ poskytuje bezúplatně.

 

12. 2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

12. 3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu

 

 

 

 

Mladší děti

6:00 – 8:15

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, hry a spontánní činnosti dětí, volně zájmové aktivity,

8:15 – 8:30

8:30 – 9:00

Pohybové aktivity

Osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 - 9:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9:30 -11:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:30 -12:15

Oběd a osobní hygiena dětí

12:15 -14:10

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:10 -14:45

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:45 -16:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starší děti

6:00 – 8:30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, hry a spontánní činnosti dětí, volně zájmové aktivity,

8:30 – 9:00

9:00 – 9:30

Pohybové aktivity

Osobní hygiena, dopolední svačina

9:30 - 10:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, edukační činnosti

10:00 -12:00

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

12:00 -12:45

Oběd a osobní hygiena dětí

12:45 -14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:30 -16:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

Začátek povinného předškolního vzdělávání určila ředitelka školy od 8.00 hod.

 

12. 4 Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce, stravné je hrazeno v měsíci předcházejícímu stravování.

 

12. 5 Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7.00 hod.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, a to v době

od 11.00 hod – do 11.15 hod., na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky ve školní jídelně MŠ,

v MŠ, písemně nebo osobně tamtéž. Neodhlášené obědy propadají.

 

12. 6 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.

 

12. 7 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje

v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na

veřejně přístupném místě ve škole. Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ

jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy a na nástěnkách v šatnách

dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky, web.

U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte

možná jen s jejich souhlasem.

 

12. 8 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně (docházkový sešit v šatně), nebo osobně učitelce mateřské školy.

 

12. 9 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo písemně, nebo telefonicky.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod. osobně, písemně

nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně,

telefonicky, písemně.

 

Rodiče předávají do MŠ dítě zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče

tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude

považováno za narušování řádu školy. V MŠ učitelky nepodávají dětem žádné léky proti

bolestem, nachlazení apod. Pouze jen léčiva, sloužící k ochraně ohroženého zdraví

předepsané lékařem (výskyt alergických reakcí – ohrožení života). V případě kožního

onemocnění u dítěte – aplikují masti pouze rodiče doma před předáním dítěte do MŠ.

Učitelka není povinna dítě mastí ošetřovat.

V případě výskytu vši dětské ve vlasech dítěte - může dítě opět navštěvovat MŠ s čistými

vlasy - až po úplném zbavení vší i hnid.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha)

jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

12. 10 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

13. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

13. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě..

 

13. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 

13. 3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

13. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

13. 5 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

13. 6 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

 

13. 7 Školní budova není volně přístupná, zákonní zástupci obdrží při zahájení docházky dětí do MŠ bezpečnostní čipy a dostanou se do MŠ pouze přiložením čipu k elektronickému zabezpečení. Ostatní návštěvníci MŠ musí použít zvonku a vyčkat do příchodu personálu MŠ. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

 

13. 8 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů,

 

 

 1. Zacházení a majetkem mateřské školy

14. 1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě

poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a

požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

 

14. 2 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci pouze na místa k tomu určená.

 

 

 

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

 

15. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

 

15. 2 Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.

 

15. 3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 

 

 

VI. Zacházení s osobními údaji a dodržování předpisů na ochranu osobních údajů


Škola v postavení správce údajů zpracovává osobní údaje několika kategorií subjektů osobních
údajů. Seznam činností, při nichž dochází ke zpracování osobní údajů je uveden v závěrečné
zprávě auditu GDPR, v kanceláři ředitele školy.
Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu jejich
zpracovávání a/nebo po dobu nezbytné archivace. Pomine-li účel, pro který byly osobní údaje
zpracovávány nebo uplynula zákonná doba pro jejich archivaci, zpracovávání takových osobních
údajů musí být ukončeno.
Zaměstnanci mateřské školy, kteří zpracovávají osobní údaje, jinak nakládají, či k nim mají
přístup, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti se
zpracováním osobních údajů dozvědí. Mlčenlivost se vztahuje též na všechna technickoorganizační opatření, která slouží k zachování důvěrnosti osobních údajů a pro jejich ochranu.
Mlčenlivost trvá i po skončení pracovního poměru.
K osobním údajům mají v rámci organizace přístup jen osoby k tomu oprávněné zákonem nebo na základě zákona. Do jednotlivých dokumentů, které obsahují osobní údaje, mohou nahlížet :
a. do údajů dítěte ve školní matrice pedagogičtí pracovníci školy (v rozsahu daném
pedagogickou funkcí)
b. do údajů o zdravotním stavu žáka, zpráv o vyšetření ve školním poradenském zařízení,
lékařských zpráv - pedagogičtí pracovníci, třídní učitel,
c. do spisu, vedeném ve správním řízení - účastníci správního řízení, vedoucí pedagogičtí
pracovníci (ředitel, zástupce ředitele), osoba, která je zmocněna s úředním spisem pracovat
po dobu řízení.
Ostatní informace a pokyny zajišťuje vnitřní organizační směrnice O řádném zacházení
s osobními údaji a dodržování předpisů na ochranu osobních údajů, která je k dispozici
v kanceláři ředitele školy.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

16.1 Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Šturcová Jana, Bc. Kopečková Jitka. O kontrolách provádí písemné záznamy.

16.2 Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

 1. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

Poučení dětí o bezpečném chování v MŠ

Hry a činnosti ve třídě:

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - nesahat na zásuvky
- Pád z výšky - nevylézat na okna, skříňky, stolky 
- Náraz na překážku, srážka s jiným dítětem - běhat přiměřeně, orientovat se v prostoru 
- Polknutí cizího předmětu - nedávat hračky do úst 
- Vzájemné poranění dětí - přiměřeně reagovat na konfliktní situace 
- Uklouznutí - neběhat v umývárně a na wc, na chodbách, v jídelně a po schodech

Hry a činnosti na školní zahradě:

- Vzájemné poranění dětí - nepoužívat kameny, klacky proti druhému dítěti 
- Infekční onemocnění - nedávat do úst písek, neolizovat si ruce 
- Pád z výšky - přiměřené chování na průlezkách

Koupání - plavání v bazénu, zahradním mlhovišti:

- Uklouznutí - neběhat po mokrém okraji, neskákat do vody 
- Tonutí - nepotápět a nestrkat pod vodu druhé děti

Zimní sportování - bobování, bruslení, lyžování:

- Náraz předmětem do druhého dítěte - organizované sjíždění z kopce 
- Upadnutí na zem při bruslení, lyžování - vhodné oblečení, ochrana, přilba

Vycházka:

- Dopravní nehoda - organizovaná chůze v útvaru 
- Zabloudění - sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, mateřskou školu

Výlet:

- Bezpečnostní opatření pro školní výlety jsou vždy určena pokynem ředitelky školy podle konkrétního místa výletu (jízda vlakem, autobusem - děti jsou vždy poučeny před akcí učitelkami MŠ, proveden zápis v třídní knize)

Organizace mateřské školy - informace pro rodiče

Děti se přijímají do MŠ od 6.00 do 8.00 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.

Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě.

Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!

Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí.

Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ.

Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.

Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.

Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné.

Rodiče jsou povinni zaplatit včas provozní náklady.

Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.

Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.

Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ (neplatí pro děti s povinnou školní docházkou) po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:

- když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy

- když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné

- když ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte

- když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby.

Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

Informace obdrží rodiče při zápisu dítěte do MŠ.

V Krnově, dne 1. 9. 2017 Kopečková Jitka - ředitelka mateřské školy

 

Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání

č.j. : 634/2017
spisový znak: 2-1
skartační znak: A - 5
účinnost od: 31. 3. 2017
Změny: zrušení kritérií pro přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání ze dne 13.2.2013, č.j . 389/2013

Ředitelka Mateřské školy Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvkové organizace stanovila následná kritéria, č. j. 634/2017, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu – 105 dětí.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. K předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti, které k 31.8. daného roku nedovrší dvou let.

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně třetího roku věku (účinnost od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1. 9. 2020). Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. Do tříd je možno zařazovat děti stejného či různého věku a vytvářet třídy věkově homogenní či věkově heterogenní.

Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (toto nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné).

II.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka MŠ brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií, uvedených v následující tabulce.

Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.

Kritéria

Trvalý pobyt dítěte

Pobyt v obci Krnov

Pobyt v jiné obci

- Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Věk dítěte

Dosažení 4 let věku do 31. 8.
- Přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona bude vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Dosažení 3 let věku do 31. 8.

Dosažení 2 let věku do 31. 8.
- Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné:
a) děti zvládají základní pravidla hygienických návyků - nemají plenky
b) děti se samostatně nají

Individuální situace dítěte

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec

Sociální potřebnost
- Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitelky - samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné správní orgány.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu, včetně potvrzeného evidenčního listu.

Zákonní zástupci budou prokazatelně seznámeni s kritérii Směrnice č.j. 634/201, a při podání žádosti se k těmto mohou vyjádřit.

 

Tato kritéria nabývají účinnosti dnem vydání 31. 3. 2017.

 

V Krnově, dne 31. 3. 2017
ředitelka MŠ: Bc. Kopečková Jitka

 

Zápis do MŠ

K zápisu do MŠ přijděte s dítětem a s sebou si vezměte:

• Rodný list dítěte

• Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

• Pokud jste si již osobně vyzvedli, či případně stáhli

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou pediatrem - stáhnout žádost.

- evidenční list, potvrzený pediatrem - stáhnout evidenční list.

Žádost a evidenční list také můžete obdržet u zápisu nebo si je vyzvednout osobně před zápisem v MŠ.

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu).

 

Co děti potřebují do mateřské školy

- přezůvky

- převlečení do třídy

- převlečení na zahradu, boty do písku

- pyžamko

- zubní kartáček 4-7 leté děti

- pastu na zuby

- cvičební úbor – v plátěném pytlíku  4-7 leté děti

- hrníček plastový podepsaný – pitný režim

Prosíme o podepsané věci z důvodu zbytečné záměny mezi dětmi. Děkujeme.

 

Zpřístupnění zahrady pro veřejnost

Zahrada Mateřské školy Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvkové organizace je zpřístupněna pro veřejnost od 1.5. do 15.10 v daném školním roce.

Otevírací doba: pondělí až pátek - 16.30 až 19.00 hodin, soboty, neděle a svátky - 15.00 až 19.00 hodin. Zahrada může být uzavřena z důvodu špatného počasí.

 

Platby v mateřské škole

Od 1. 9. 2018 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na 500,- Kč měsíčně.

Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění - s účinností od 1. 9. 2017 se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Stravné činí 32,- Kč na den. Pro děti s odloženou školní docházkou 35,- Kč na den.

Platby mohou být prováděny složenkou nebo bankovním příkazem.

 

Č.j.: MŠ 708/2018
Spisový znak: 4.7.
Skartační znak: S - 5
Účinnost od: 1. 9. 2018
Změny: Nahrazuje Směrnici č.j. MŠ 686/2017 ze dne 1. 9. 2017.

1. Úplatu za předškolní vzdělávání stanoví ředitelka mateřské školy dle Vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do MŠ a k 1. září příslušného kalendářního roku.

2. Výše příspěvku může být až do 50% provozních nákladů na měsíc a dítě /viz. příloha /

3. Úplata je pro všechny děti v MŠ ve stejné měsíční výši - § 6 odst. 3 vyhlášky 14/2005 Sb. v platném znění.

4. Od 1. 9. 2018 ředitelka MŠ rozhodla a stanovila výši úplaty 500,- Kč měsíčně. Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění - s účinností od 1. 9. 2017 se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

5. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek – dávky v pomoci v hmotné nouzi a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy a podási žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání.

6. V případě přerušení provozu mateřské školy se úplata poměrně sníží - § 3 vyhl.14/2005

Sb. v platném znění.

 • V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, které přesáhne 5 pracovních dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty poměrně sníženou pro všechny děti v daném provozu
 • Pokud dítě nenastoupí ani jeden den v měsíci v období letních prázdnin do mateřské školy, nehradí zákonný zástupce za toto období žádnou úplatu za vzdělávání.
 • Pro děti z jiných MŠ v době prázdnin v náhradní MŠ se stanovuje úplata za vzdělávání poměrnou částí – dle týdnů – 1 týden: 125,- Kč. (500,- Kč : 4 týdny = 125,- Kč/týden) nebo dle daného výpočtu pro konkrétní období.

8. Dle § 123 odst. 4 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění o stanovení konkrétní výše úplaty, snížení či prominutí úplaty za vzdělávání bude v individuálních případech rozhodovat ředitel školy.

9. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

10. Plátce je povinen hradit příspěvek po celou dobu, kdy je dítě zapsáno v MŠ.

11. Stanovená částka úplaty 500,- Kč bude použita:

250,- kč na provozní náklady

250,- kč na mzdové náklady včetně odvodů

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy: od 6.00 hod. - do 16.30 hod.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky, emailem. Děti s povinnou školní docházkou musí být omluveny písemně s podpisem zákonného zástupce v Omluvné knize.