MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Nové mobilní číslo do MŠ


Vážení rodiče, máme nové mobilní číslo do MŠ, na které můžete své dítě omlouvat voláním i zprávou SMS.

Odhlášení a příhlášení dětí do MŠ - do 7.00 hodin

číslo mobilu : 736 402 572


Zápis do Mateřské školy 2. května


Vážení rodiče, ve středu, dne 2. 5. 2018 v době od 10.00 hod. do 16.00 hod. se uskuteční zápis do MŠ.

Informace najdete na webových stránkách v oddíle „Školní řád a organizace“ – zápis do MŠ – kde si můžete stáhnout Žádost a Evidenční list.

K zápisu do MŠ přijděte s dítětem a s sebou si vezměte:

Rodný list dítěte

Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

Pokud jste si již osobně vyzvedli, či případně stáhli

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – potvrzenou pediatrem

Evidenční list – potvrzený pediatrem

Žádost a evidenční list také můžete obdržet u zápisu nebo si je vyzvednout osobně před zápisem v MŠ.

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu).


KUŘÁTKA - zábavné odpoledne


Ve čtvrtek 10. května 2018 v 15.00 hod. KUŘÁTKA –

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO MAMINKY


Divadlo v MŠ 10. května


Ve čtvrtek 10. května v 9.15 hod. divadlo SMÍŠEK V MŠ

Pirátská pohádka

Vstupné 35,- Kč


Besídka KOŤATA


V ÚTERÝ, 15. května 2018 V 15.15. hod. - KOŤATA

Zveme rodiče na besídku u příležitosti Dne maminek na téma

„O dvanácti měsíčkách“

Děti upečou dopoledne buchtu, připraví rodičům pohoštění,

(přinesou do MŠ jeden kompot – nejlépe meruňky, broskve, třešně, švestky apod. – bez pecek), odpoledne proběhne besídka se společnou ochutnávkou buchty.


Městské divadlo


Ve čtvrtek, 17.května 2018 V 10.00 hod. divadlo Krnov

„POVÍDEJME SI, DĚTI“ – představení pro děti

vstupné 50,- Kč (Koťata, Motýlci, Broučci)


Výlet na KOZÍ FARMU do ÚVALNA


Ve středu, 23. května 2018 v 9.00 hod. KUŘÁTKA A BROUČCI

VÝLET NA KOZÍ FARMU do ÚVALNA

děti si prohlédnou farmu, domácí zvířátka, kůzlátka.

Vstupné Farma 20,- Kč + 30,- Kč autobus - celkem 50,-


Besídka MOTÝLCI


Ve středu, 23. května 2018 v 15.15 hod. MOTÝLCI

- Besídka u příležitosti Dne maminek


První krůčky k umění


Ve středu 23. května 2018 V 10.45 hod. – KOŤATA A MOTÝLCI

Navštívíme ZUŠ na Revoluční ulici – půdní prostory TRÁM.

Je pro nás připraven hudební pořad pro děti – První krůčky k umění

pod názvem „Haló, jaké bude počasí?“

VSTUPNÉ 20,- KČ.


Výlet ke krtečkové studánce - Město Albrechtice


ve čtvrtek, 24. 5. 2018 VÝLET MOTÝLCI, KOŤATA

ke krtečkově studánce – MĚSTO ALBRECHTICE

odjezd autobusem v 8.00 hod. od MŠ, návrat okolo 11.30.

Děti si projdou naučnou stezku, seznámí se dílčími poznatky o lese, životě v něm, o zvířátkách, hmyzu a rostlinách.

Platba 40,- Kč autobus


Poslední fotografie