MOTTO: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.

Aktuality


Fotografování dětí


V PONDĚLÍ,

DNE 16. 4. 2018 V 9.00 HOD.

SE BUDEME V FOTOGRAFOVAT DO BRUNTÁLSKÉHO A KRNOVSKÉHO DENÍKU V RÁMCI PROJEKTU

„NAŠE ŠKOLKA“.

SPOLEČNÁ FOTA TŘÍD, BEZE JMEN.


Nové mobilní číslo do MŠ


Vážení rodiče, máme nové mobilní číslo do MŠ, na které můžete své dítě omlouvat voláním i zprávou SMS.

Odhlášení a příhlášení dětí do MŠ - do 7.00 hodin

číslo mobilu : 736 402 572


Návštěva 1. ZŠ - Koťata


Ve čtvrtek 5. dubna v 10.hod. navštíví Koťata 1. ZŠ Dvořákův okruh, kde budou sledovat vyučování v 1. třídě.


Zápis do ZŠ


9.4. a 10.4. zápis do ZŠ pro děti, které dovrší k 31.8. 2018 6-ti let a pro děti s odkladem školní docházky


Barevný týden od 9.4. do 13.4.2018


V týdnu od 9.4. do 13.4. proběhne v MŠ ,,Barevný týden".

Prosíme rodiče, aby dětem připravily barevné oblečení podle jednotlivých dnů.

Pondělí - žluté

Úterý - červené

Středa - modré

Čtvrtek - zelené

Pátek - duhové


Kino Mír


Ve středu, 18.dubna 2018 V 9.30 hod.

Pásmo pohádek pro děti – kino MÍR

Vstupné 40,- KČ


Den otevřených dveří v MŠ


18. dubna od 15.00 – 17.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

TÉMA – BAREVNÁ ŠKOLKA – přijďte si pohrát, zasportovat a něco vytvořit ve veselých barvičkách.


Florbal v MŠ


Ve čtvrtek 19. 4. sportovní aktivity Koťata a Motýlci s ORCOU – florbal, cvičení a sportování na školní zahradě MŠ v dopoledních hodinách


Divadlo v MŠ


26. dubna ve čtvrtek v 9.15 hod. Divadlo Sympatie Ostrava v MŠ

Představení v MŠ – „NEZBEDNÁ ČARODĚJKA“

Vstupné 40,- Kč


Čarodějnice v MŠ


26.dubna 2018 ve čtvrtek od 17.00 hod. – akce pro děti s rodiči

ČARODĚJNICE – přehlídka masek čarodějnic, kouzelníků…,

soutěže pro děti, čarodějnická odměna, opékání buřtíků, čarodějnické
dovádění


Městské divadlo


27. dubna v pátek v 9.00 hod. Od srdce k srdci – Motýlci a Koťata

Představení v divadle Krnov - SVČ MÉĎA představí své aktivity

Vstupné 50,- Kč


Zápis do Mateřské školy


Vážení rodiče, ve středu, dne 2. 5. 2018 v době od 10.00 hod. do 16.00 hod. se uskuteční zápis do MŠ.

Informace najdete na webových stránkách v oddíle „Školní řád a organizace“ – zápis do MŠ – kde si můžete stáhnout Žádost a Evidenční list.

K zápisu do MŠ přijděte s dítětem a s sebou si vezměte:

Rodný list dítěte

Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

Pokud jste si již osobně vyzvedli, či případně stáhli

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – potvrzenou pediatrem

Evidenční list – potvrzený pediatrem

Žádost a evidenční list také můžete obdržet u zápisu nebo si je vyzvednout osobně před zápisem v MŠ.

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu).


Poslední fotografie